logo

Carlotta - the museum database

GSMArkiv:180040 :: sångbok, arkivalier

Object description

En bok, "Tidens Sångbok", utgiven 1942 på Tidens förlag, Stockholm. Fjärde upplagan. Boken är skänkt till Stadsmuseet av Rune Johansson, som har intervjuats 2018 i samband med projektet Göteborg berättar. Rune har skrivit en text om boken, se delobjekt GSMArkiv:180040:2.

Rune var aktiv socialdemokrat från 1930-talet och framåt. När han gifte sig beskriver han att han fick andra intressen och då var han inte längre aktiv inom politiken. Det var vanligt att samla autografer enligt Rune och de tre sista sidorna i boken består av ett flertal signaturer från olika politiker. Bland dessa kan nämnas Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme.

Se inskannade dokument på respektive delobjektspost.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.