logo

Carlotta - the museum database

Adolf Landströms väg :: Torslanda

  • Data elements
Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Kulturnämnden [§ 64]
Tidpunkt - fastställd
1999-04-28
Värde, gatunamn
Adolf Landströms väg
Beskrivning
Adolf Landströms väg, Torslanda, 1999. Uppkallad till minne av Adolf Landström, som brukade gården Kvisljungeby 1:4. Landström var döpt Johan Adolf men kallades allmänt "Adel". Han levde under 1800-talets senare hälft och en tid in på 1900-talet.
Namn - ämne
Landström, Adolf
X-koordinat/latitud - i rikets nät
140220.405799542 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6403365.23422912 [SWEREF 991200 ]
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Torslanda
Arkivreferens - text
EI 102 80

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.