logo

Carlotta - the museum database

A Odhners gata :: Högsbo

Status - gatunamn
gällande
Tidpunkt - ändring
1988
Värde, gatunamn
A Odhners gata
Beskrivning
A Odhners Gata Högsbo 1988. Till minne av Alexander Odhner (1873—1918). "Den ryska revolutionen var den närmaste anledningen till att Göteborg blev platsen för tillverkning av räknemaskiner, nämligen Original-Odhner". Den värmländske bruksförvaltarsonen W T Odhner (1845—1905), anställd vid Ludvig Nobels verkstäder i S:t Petersburg och sedermera vid de kejserliga ryska verkstäderna, hade på 1870-talet utarbetat en konstruktion för räknemaskiner. Efter grundläggarens död övertogs en fabrik i Petersburg av sonen Alexander Hj Odhner. Efter kontakt med sina sysslingar, bröderna Sven och Erik Wingquist i SKF, bildades det nya bolaget i Göteborg som fick namnet Original-Odhner. Den första verkstadslokalen. ställde Gamlestadens Fabriker i februari 1918 till förfogande. Odhnerska räknemaskinerna blev till världsartiklar. — Före detta del av Frövingegatan.
X-koordinat/latitud - i rikets nät
146665.887659629 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6393273.39535669 [SWEREF 991200 ]
Stadsdel
Högsbo
Ortnamn - kopplad till
Frövingegatan

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.