logo

Carlotta - the museum database

Aschebergsgatan :: Lorensberg, Vasastaden

Status - gatunamn
Ändrad; Ny
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - ändring
1972-02-17
Tidpunkt - fastställd
1882
Värde, gatunamn
Aschebergsgatan
Beskrivning
Döpt till minne av fältherren Greve Rutger von A. (1621-1693. Tidigare dels (om gatans norra del) Övre Korsgatan (nämnd 7/3 1867 SFP osv. AdrKal 1875-83), fattad som en högre liggande fortsättning av Korsgatan, dels Bran(d)tdalagatan, fastställt 1886 om sträckningen för den då väntade öppna platsen på Östra Brantdala (nuvarande, s k Lilla Vasaparken och ett område väster därom) till Amund Grefwegatan, senare inskränkt till sträckningen mellan Kapellgatan och Amund Grefwegatan. Tidigare var Bran(d)tdalagatan namn på Erik Dahlbergsgatan. 1883 beslöts att Aschebergsgatan skulle anses börja vid Vallgraven och sträcka sig genom Kungsparken och vidare söderut, alltså förbi Vasaplatsen. Sedan denna ordnats, ansågs det mer korrekt, att gatudelen mellan Park- och Vasagatan räknades till Vasaplatsen. Sträckningen mellan Parkgatan och Vallgraven kom då att sakna namn. Enligt stadsfullmäktigbeslut 1944 skall denna del av galan benämnas Vasavägen. — År 1900 namnändrades Vasavägen till Raoul Wallenbergs Gata.
Namn - ämne
Ascheberg, Rutger von
alt
Stadsdel
Lorensberg; Vasastaden
Litteraturhänvisning
EI FIa 7486
Litteratur - beskriven i
MM:21025
alt
Namn, författare - huvuduppslag
Baum, Greta [huvuduppslag]
Titel - huvudtitel
Göteborgs gatunamn 1621 - 2000
Namn, utgivare - 260b
Tre Böcker
Tidpunkt - utgivning (260c)
2001