logo

Carlotta - the museum database

Bergsgatan :: Haga

Status - gatunamn
ändrad
Fastställd av
Kommunfullmäktige [§8]; Stadsfullmäktige
Tidpunkt - ändring
1986-01-30:
Tidpunkt - fastställd
1852
Värde, gatunamn
Bergsgatan
Beskrivning
Del av Bergsgatan har namnändrats till Bulteklubbsgatan.; Bergsgatan, Haga; omnämnd på 1798 års karta; fastställt 1852. Går utmed Skansberget. — Även kallad Stora Bergsgatan (AdrKal 1875, 76, 78) — jfr Lilla Bergsgatan och Bulteklubbsgatan.
Stadsdel
Haga
Arkivreferens - text
EI FIa 9486

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.