logo

Carlotta - the museum database

Breda vägen :: Masthugget

Status - gatunamn
utgått
Fastställd av
Ej fastställd
Värde, gatunamn
Breda vägen
Beskrivning
Namnet träffas i varje fall redan 1762, då det i göteborgska Mag s 96 och 136 skrivs brede wägen. Detta är den vanliga formen i de äldsta beläggen, men också breda vägen förekommer (1765 Göteborgska Nyheter osv). Gatan ingick enligt 1870 K från sydvästra hörnet av Järntorget genom korsningen av Andra Tvärgatan (nu Nordhemsgatan) och Tredje Långgatan och korsningen av Tredje Tvärgatan (nu Värmlandsgatan) och Fjärde Långgatan till sydändan av Fjärde Tvärgatan (sydöstra hörnet av Masthuggstorget). Namnet utgick på grund av ändring i stadsplanen 1878. Gatan försvann i stort sett under förra hälften av 1880-talet, men det uppges att äldre personer länge därefter fortsatte att använda det gamla namnet men nu om Andra Långgatan. Denna övertog till en början den äldre Breda Vägens funktion som den viktigaste förbindelsen från Järntorget västerut. Så länge staden hade hästspårvagnar (1879—1902) gick till exempel den linje som passerade Masthugget i Andra Långgatan. — Jfr Allmänna Vägen och *Smala Vägen.
Stadsdel
Masthugget

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.