logo

Carlotta - the museum database

Exercisheden :: Heden

Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1812
Värde, gatunamn
Exercisheden
Beskrivning
Exercisheden Heden 1812. (: Exercitie Heden). Tidigare övningsfält för Göta artilleriregemente och tältplats för beväringen; dessa funktioner upphörde 1891, och heden övergick då i stadens ägo (Fbg III s 144). Nu kallas den sedan länge vanligen Heden (så redan 1844 Götheborg) — omsider har den blivit den enda kvarvarande av stadens förr så många hedar. — Tidigare kallad Stora Heden (1766 år karta från Skansen Kronan till nuvarande Södra Vägen; 1782 Karta) och Östra Heden (1800 Kartbeskrivning (även kallad Österhed) — "brukas till Exercitiæplatts för Militair-Corpsen, och jämwäl till gemensamt Bete för Stadens Creatur", 1814 Granberg 1 s 251, 1844 Götheborg och 1846 Lindgren s 43).
Stadsdel
Heden

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.