logo

Carlotta - the museum database

Första Långgatan :: Masthugget

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - ändring
1921-05-06:
Tidpunkt - fastställd
1883
Värde, gatunamn
Första Långgatan
Beskrivning

Tidigare benämnd Smala Vägen.

Första Långgatan, Masthugget. Ursprungligen en preliminär beteckning, bekräftad som gatunamn 1883. Den första långgatan i Masthugget, från norr räknat. — Utgjordes tidigare väsentligen av Smala Vägen (se denna).

Stadsdel
Masthugget
Ortnamn - kopplad till
Smala Vägen
Litteraturhänvisning
EI FIa 740