logo

Carlotta - the museum database

Järntorget :: Haga, Masthugget

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Kommunfullmäktige [§ 37]; Stadsfullmäktige
Tidpunkt - ändring
1986-06-12:
Tidpunkt - fastställd
1867
Värde, gatunamn
Järntorget
Beskrivning
Del av torget mellan Första Långgatan och Nya Allén har åsatts namnet Olof Palmes Plats.; Järntorget, Haga/Masthugget, 1867 (stavat Jerntorget). Belägen intill järnvågen, som 1781 flyttades från Brunnsparken. Namnet Järntorget beslöts sedan några personer som bodde vid eller nära den öppna platsen, hade hemställt att denna måste få ett bestämt namn, som inte kunde förväxlas med andra; själva hade de föreslagit Allétorget, tydligen efter läget vid Nya Alléns ändpunkt. Torget anlades efter mitten av 1800-talet. Tidigare låg här en oreglerad plats, där dåvarande Masthuggsvägen mötte Smala Vägen och Breda Vägen. Platsen kallades vanligen Masthuggstullen efter tullhuset mitt för Nya Alléns mynning. Sedan detta rivits brukades i dagligt tal namnet Bierhalle (1853 K SIK F 1 a s 73) eller Bierhalleplatsen (1857 K SIK J-F I a s 89, 1861 PP 657) efter en på 1840-talet (enligt Fbg I s 450 på 1830-talet) uppförd friluftsservering med namnet Bierhalle (Lbg] s 190). Där skall för första gången i Göteborg ha serverats det öl av tysk typ, som åldermannen i vällovliga bryggareämbetet Johan Albert Pripp (se J A Pripps Gata) börjat brygga (Fbg I s 450). Förr också Järnvågsplatsen ("nya Jernwågsplatsen", nämnd 1809 i PP SS 309). - Från 1876 till 1902 var torget saluplats för möbler och mera bearbetade trävaror; under denna tid användes jämsides med Järntorget också namnen Möbeltorget (till 1857 av samma skäl alternativt tillnamn på Lilla Torget) och Trätorget (under början av 1800-talet namn på Drottningtorget och Kungstorget). Fortfarande finns möbelaffärer i närheten. Del av Järntorget namnändrades 1986 till Olof Palmes Plats, se detta namn.
Namn - ämne
Järnvågen, Göteborg
Stadsdel
Haga; Masthugget
Ortnamn - kopplad till
Bierhalleplatsen; J A Pripps Gata; Järnvågsplatsen; Olof Palmes Plats
Arkivreferens - text
EI 9491

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.