logo

Carlotta - the museum database

Molinsgatan :: Lorensberg, Vasastaden

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1882 [tidigare sträckning]; 1886 [nuvarande sträckning]
Värde, gatunamn
Molinsgatan
Beskrivning
Molinsgatan, Lorensberg/Vasastaden. Under 1882–83 avsåg namnet nuvarande Engelbrektsgatan mellan Viktoriagatan och Götabergsgatan. Dagens dragning fastställdes 1886. Gatan döpt till minne av bildhuggaren Johan Peter Molin, som bl a skapat Bältespännarna (bronsavgjutning i Kungsparken, ofta kallad Bältespännarparken, mittemot Stora Teatern), Karl XII:s staty och Molins fontän i Stockholm, marmorstatyn av Oskar I i Börshuset i Göteborg, gravmonumentet över Fogelberg på Östra Begravningsplatsen och Wadmansbysten i Lorensbergsparken.
Namn - ämne
Molin, Johan Peter
Stadsdel
Lorensberg; Vasastaden

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.