logo

Carlotta - the museum database

Sankt Eriks hörn :: Nordstaden

Status - gatunamn
utgått
Fastställd av
Ej fastställd
Värde, gatunamn
Sankt Eriks hörn
Beskrivning
Sankt Eriks Hörn, Nordstaden. Vid mitten av 1800-talet (1844 Götheborg s 38, 1857 AdrKal, 1871 Handbok för resande s 59; jfr Lbg i s 98) gängse benämning på platsen för den raserade bastionen Sankt Erik (Sanctus Ericus), där Cellfängelset (senare Frälsningsarméns härbärge) då uppfördes. Egentligen bör namnet ha betecknat platsen invid dess (norra eller östra) hörn (Så på 1860 års kartor), alltså en del av Sankt Eriks torg.
Stadsdel
Nordstaden

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.