logo

Carlotta - the museum database

Olsson, Hasse, arkeolog :: person

Object description
verksam vid Göteborgs arkeologiska museum på 1960-talet, senare vid Värmlands museum och från 1 juli 1976 länsantikvarie i Värmlands län

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.