logo

Carlotta - the museum database

P.A. Norstedt & Söner, Norstedts, Norstedt & söner, Norstedt (i distr.), Norstedts. Skolmaterielavdelningen, Norstedt exp., Svenska bokförlaget Norstedt , Norstedts skolavdelning :: organisation

Object description

Boktryckeri och bokförlag, grundat 1823 av Per Adolf Norstedt tillsammans med sönerna Karl och Adolf. P. A. hade 1821 köpt J. P. Lindhs boktryckeri och delvis också Lindhs förlagsverksamhet. 1879 blev Norstedts aktiebolag med G. B. A. Holm som VD. Med tiden köpte man upp ett flertal tryckerier, bland annat Kungl. ordensboktryckeriet, Post- och inrikes tidningars tryckeri. Mellan 1823-1905 hade man ensamrätt på utgivning av almanackan och statskalendern, från 1834 tryckningen av Svensk författningssamling och annat officiellt tryck.

Norstedts förlag har gett ut mycket läroböcker och skolmaterial. Folkskolans läsebok, C T Odhners historieböcker samt Ernst Carlsons geografiböcker är några exempel på Norstedts skolböcker som trycktes i stora upplagor.

Visat namn
P.A. Norstedt & Söner; Norstedts; Norstedt & söner; Norstedt (i distr.); Norstedts. Skolmaterielavdelningen; Norstedt exp.; Svenska bokförlaget Norstedt ; Norstedts skolavdelning
Libris-id
126073
Verksamhetsnamn
Svenska bokförlaget P. A. Norstedt & söner; Aktiebolaget P. A. Norstedt & Söners skolavdelning; P.A. Norstedt & Söner AB; Norstedts Förlagsgrupp AB
Sakord
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Tidpunkt - verksamhetsstart
1823
Beskrivning

Boktryckeri och bokförlag, grundat 1823 av Per Adolf Norstedt tillsammans med sönerna Karl och Adolf. P. A. hade 1821 köpt J. P. Lindhs boktryckeri och delvis också Lindhs förlagsverksamhet. 1879 blev Norstedts aktiebolag med G. B. A. Holm som VD. Med tiden köpte man upp ett flertal tryckerier, bland annat Kungl. ordensboktryckeriet, Post- och inrikes tidningars tryckeri. Mellan 1823-1905 hade man ensamrätt på utgivning av almanackan och statskalendern, från 1834 tryckningen av Svensk författningssamling och annat officiellt tryck.

Norstedts förlag har gett ut mycket läroböcker och skolmaterial. Folkskolans läsebok, C T Odhners historieböcker samt Ernst Carlsons geografiböcker är några exempel på Norstedts skolböcker som trycktes i stora upplagor.

Land
Sverige
Stad
Stockholm; Göteborg
Litteraturhänvisning
SLT i bild och text 1938 : AB Sveriges litografiska tryckerier och dess dotterbolag / [red. Nils Åhlund, Åke G. Wickman och Eric AHlström] . - Stockholm : Esselte, 1938
Webblänk - url
runeberg.org; www.norstedts.se; runeberg.org; carl.kulturen.com
Webblänk Wiki - url
sv.wikipedia.org
Institutionsnamn
Norstedt; Norstedts; P. A. Norstedt & söner; Norstedts.
Namn på underordnad enhet
Skolmaterielavdelningen

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.