logo

Carlotta - the museum database

P.A. Norstedt & Söner, Norstedts, Norstedt & söner, Norstedt (i distr.), Norstedts. Skolmaterielavdelningen, Norstedt exp., Svenska bokförlaget Norstedt , Norstedts skolavdelning :: organisation

Object description

Boktryckeri och bokförlag, grundat 1823 av Per Adolf Norstedt tillsammans med sönerna Karl och Adolf. P. A. hade 1821 köpt J. P. Lindhs boktryckeri och delvis också Lindhs förlagsverksamhet. 1879 blev Norstedts aktiebolag med G. B. A. Holm som VD. Med tiden köpte man upp ett flertal tryckerier, bland annat Kungl. ordensboktryckeriet, Post- och inrikes tidningars tryckeri. Mellan 1823-1905 hade man ensamrätt på utgivning av almanackan och statskalendern, från 1834 tryckningen av Svensk författningssamling och annat officiellt tryck.

Norstedts förlag har gett ut mycket läroböcker och skolmaterial. Folkskolans läsebok, C T Odhners historieböcker samt Ernst Carlsons geografiböcker är några exempel på Norstedts skolböcker som trycktes i stora upplagor.

 1. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:250
  Titel - huvudtitel: Tala om teater
  Time:
  1995
  Person:
  Eriksson, Göran O., 1929-1993, Friedmann Eriksson, Jane, Norstedts, Nylén, Leif, Sveriges teaterakademi, Waldén, Katja, 1926-2009
 2. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:251
  Titel - huvudtitel: Teater som besvärjelse
  Time:
  1982
  Person:
  Ek, Sverker R., 1930-, Norstedt & söner, Sjöberg, Alf, 1903-1980, Sjöberg, Elsa, Sjöberg, Katarina [trol.], Åberg, Ulla, 1942- [trol]
 3. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:365
  Titel - huvudtitel: Svenskt-tyskt miniatyr-lexikon
  Time:
  1920-talet [?]
  Person:
  Klint, A. [?], Norstedts [?]
 4. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:366
  Titel - huvudtitel: Fransk-svensk ordbok
  Time:
  1960
  Person:
  Nöjd, Ruben, 1891-1960, Svenska bokförlaget Norstedt , Vising, Johan, 1855-1942
 5. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:367
  Titel - huvudtitel: Svensk-fransk ordbok
  Time:
  1960
  Person:
  Hammar, Thekla, Koch, Carl O., 1877-1953, Svenska bokförlaget Norstedt
 6. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:397
  Titel - huvudtitel: Handledning vid undervisningen i hembygdskunskap
  Time:
  1918
  Person:
  Norstedt & söner, Sjöholm, L. Gottfrid, 1877-1970
 7. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:398
  Titel - huvudtitel: Handledning vid undervisningen i hembygdskunskap
  Time:
  1923
  Person:
  Norstedt & söner, Sjöholm, L. Gottfrid, 1877-1970
 8. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:409
  Titel - huvudtitel: Kaffe
  Time:
  1967
  Person:
  Norstedts, Wilton, Stig, 1907-1995
 9. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:448
  Titel - huvudtitel: Kulturvård och arkivväsen
  Time:
  1952
  Person:
  Norstedt & söner
 10. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:455
  Titel - huvudtitel: Svenska sjötåg under 1500-talet
  Time:
  1908
  Person:
  Horn, Gustaf von, 1868-1940, Norstedt & söner
 11. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:636
  Titel - huvudtitel: Gastronomisk kalender
  Time:
  1977
  Person:
  Norstedts
 12. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:637
  Titel - huvudtitel: Gastronomisk kalender
  Time:
  1967
  Person:
  Norstedts
 13. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:656
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1945
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 14. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:701
  Titel - huvudtitel: Lovisa Ulrika och Carl Gustaf Tessin
  Time:
  1920
  Person:
  Lovisa Ulrika, drottning av Sverige, 1720-1782, Norstedts, Tessin, Carl Gustaf, 1695-1770
 15. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:703
  Titel - huvudtitel: En bok om Skansen
  Time:
  1933
  Person:
  Behm, Alarik, 1871-1944, Gustafsson, Gotthard, 1902-1950, Lindblom, Andreas, 1889-1977, Norstedts, Selling, Gösta, 1900-1996, Skansen (Stockholm)
 16. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:736
  Titel - huvudtitel: Svensk sångmetod
  Time:
  1913
  Person:
  Norstedts, Rydberg, Dag
 17. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:767
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1947-1948
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 18. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:768
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1948-1949
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 19. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:769
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1949-52
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 20. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:770
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1953-54
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 21. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:771
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1955-57
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 22. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:772
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1958-60
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 23. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:773
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1959-61
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 24. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:774
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1963-64
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 25. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:775
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1940, 1955
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 26. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:776
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1965-67
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 27. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:777
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1968-69
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 28. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:778
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1970-71
  Person:
  Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 29. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:779
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1973-75
  Person:
  Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 30. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:780
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1976-79
  Person:
  Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 31. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:812
  Titel - huvudtitel: Stadsplanelagen jämte byggnadsstadgan m. m.
  Time:
  1939
  Person:
  Norstedts
 32. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:813
  Titel - huvudtitel: Lagen om delning av jord å landet
  Time:
  1927
  Person:
  Norstedts
 33. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:814
  Titel - huvudtitel: Lagen om delning av jord å landet
  Time:
  1933
  Person:
  Norstedts
 34. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:828
  Titel - huvudtitel: Specialkatalog fysik och kemi
  Time:
  1966
  Person:
  Lindholm, Stig, 1917-1996, Norstedts skolavdelning
 35. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:862
  Titel - huvudtitel: Förfelade lif
  Time:
  1905
  Person:
  Norstedt & söner, Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran, Wieselgren, Sigfrid, 1843-1910
 36. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:865
  Titel - huvudtitel: Sveriges städer nu och fordom
  Time:
  1915
  Person:
  Norstedt & söner
 37. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:866
  Titel - huvudtitel: Sveriges städer nu och fordom
  Time:
  1918
  Person:
  Norstedt & söner
 38. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:913
  Titel - huvudtitel: Romerska kejsare
  Time:
  1960
  Person:
  Lissner, Ivar, Norstedt & söner
 39. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1096
  Titel - huvudtitel: Lagstiftningen om barnavård
  Time:
  1903
  Person:
  P.A. Norstedt & Söner, Sundberg, Emil, 1863-1952
 40. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1102
  Titel - huvudtitel: Folkskoleförfattningar
  Time:
  1921
  Person:
  Norstedt & söner, Sandberg, Emanuel, 1873-1925
 41. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1157
  Titel - huvudtitel: Praktisk afhandling om lämpligaste sättet att fiska sill, torsk, långa, makrill, hummer och ostron
  Time:
  1845
  Person:
  Ekström, Carl Ulric, 1781-1858, Norstedts
 42. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1411
  Titel - huvudtitel: Om tobak i Sverige
  Time:
  1965
  Person:
  Norstedts, Svenska tobaks AB, Trolle, Ulf af, 1919-1997
 43. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1423
  Titel - huvudtitel: Fyr-språkigt motor-lexikon
  Time:
  1928
  Person:
  Nerén, John, 1871-1956, Norstedts
 44. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2014
  Titel - huvudtitel: Betänkande angående Sveriges öfvergång till ett nytt myntsystem med guld såsom värdemätare
  Time:
  1870
  Person:
  Norstedt & söner
 45. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2046
  Titel - huvudtitel: Sveriges statskalender
  Time:
  1895
  Person:
  Norstedts
 46. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2186
  Titel - huvudtitel: Beskrifning öfver frih. A. W. Stiernstedts svenska myntkabinett
  Time:
  1880, 1883, 1887
  Person:
  Hallborg, O. [Gustaf II Adolfs...], Hartman, R. [Gustaf II Adolfs...], Heilborn, Otto [Stiernstedts...], Levin, Astley [Johan III:s mynt], Norstedt & söner
 47. Thumbnail
  Bibliotek: C:2188
  Titel - huvudtitel: Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter
  Time:
  1871
  Person:
  Norstedt & söner, Stiernstedt, August Wilhelm, 1812-1880
 48. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:4462
  Titel - huvudtitel: Ruths garderob
  Time:
  2022
  Person:
  Bendt, Ingela, 1951-, Norstedts
 49. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:8359
  Titel - huvudtitel: Förklarande text till Geologiska tavlor utförda under ledning av A. E. Törnebohm
  Time:
  1909
  Person:
  Norstedt & söner, Törnebohm, Alfred Elis, 1838-1911
 50. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:9976
  Titel - huvudtitel: Finska och svenska språkgrupper och minoriteter i Sverige och Finland
  Time:
  1986
  Person:
  De Geer, Eric, 1927-, Norstedts
 51. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:10348
  Titel - huvudtitel: SPQR
  Time:
  2016
  Person:
  Beard, Mary, 1955-, Norstedts
 52. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:10349
  Titel - huvudtitel: Pompeji
  Time:
  2010
  Person:
  Beard, Mary, 1955-, Norstedts
 53. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:10671
  Titel - huvudtitel: Gamla Uppsala
  Time:
  2018
  Person:
  Eriksson, Kristina Ekero, 1969-, Norstedts
 54. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:11333
  Titel - huvudtitel: Germanerna
  Time:
  2013
  Person:
  Janson, Tore, 1936-, Norstedts
 55. Thumbnail
  Objekt: GM:38532
  Sakord: böcker, läroböcker, naturvetenskap
  Location:
  Bohuslän, Göteborg, Stockholm, Sverige, Uddevalla
  Time:
  1914, 1982-02-11
  Person:
  Beer, Oscar Ad., Idun, Norstedts, Sjöholm, L. Gottfrid, 1877-1970
 56. Thumbnail
  Objekt: GSMSk:060140
  Sakord: biologi, böcker, lärobok, textbok
  Time:
  1887, 2006
  Person:
  Norstedts
 57. Thumbnail
  Objekt: GSMSk:060164
  Sakord: biologi, böcker, lärobok
  Time:
  1920, 2006
  Person:
  Norstedts, Tullgren, Albert, 1874-1958, Wahlgren, Einar, 1874-1963
 58. Thumbnail
  Objekt: GSMSk:060165
  Sakord: biologi, böcker, lärobok
  Time:
  1883, 2006
  Person:
  Norstedts
 59. Thumbnail
  Objekt: GSMSk:060166
  Sakord: biologi, böcker, lärobok
  Time:
  1884-1885, 2006
  Person:
  Norstedts
 60. Thumbnail
  Objekt: GSMSk:070041
  Sakord: böcker, lärobok, övningsbok
  Time:
  1958, 2007-05-04
  Person:
  Gjötterberg, Tore, 1911-2000, Norstedts

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.