logo

Carlotta - the museum database

P.A. Norstedt & Söner, Norstedts, Norstedt & söner, Norstedt (i distr.), Norstedts. Skolmaterielavdelningen, Norstedt exp., Svenska bokförlaget Norstedt , Norstedts skolavdelning :: organisation

Object description

Boktryckeri och bokförlag, grundat 1823 av Per Adolf Norstedt tillsammans med sönerna Karl och Adolf. P. A. hade 1821 köpt J. P. Lindhs boktryckeri och delvis också Lindhs förlagsverksamhet. 1879 blev Norstedts aktiebolag med G. B. A. Holm som VD. Med tiden köpte man upp ett flertal tryckerier, bland annat Kungl. ordensboktryckeriet, Post- och inrikes tidningars tryckeri. Mellan 1823-1905 hade man ensamrätt på utgivning av almanackan och statskalendern, från 1834 tryckningen av Svensk författningssamling och annat officiellt tryck.

Norstedts förlag har gett ut mycket läroböcker och skolmaterial. Folkskolans läsebok, C T Odhners historieböcker samt Ernst Carlsons geografiböcker är några exempel på Norstedts skolböcker som trycktes i stora upplagor.

 1. Thumbnail
  Bibliotek: C:300
  Titel - huvudtitel: Om Torpa saltkälla
  Time:
  1855
 2. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:934
  Titel - huvudtitel: Inredningar
  Time:
  1925
  Person:
  Svenska möbelfabrikerna
 3. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:2071
  Titel - huvudtitel: Nationalstadsparker
  Time:
  1996
  Person:
  Fritze
 4. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:11658
  Titel - huvudtitel: Länsvisa program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden
  Time:
  1991
  Person:
  RAÄ, Statens naturvårdsverk
 5. Thumbnail
  Objekt: GSMSk:060198
  Sakord: böcker, historia, lärobok
  Time:
  1970, 2006
  Person:
  Carlsson, Kjell-Åke, 1938-, Graninger, Göran, 1934-, Läromedelsförl/Uniskol, Tägil, Sven, 1930-
 6. Thumbnail
  Bibliotek: MM:2080
  Titel - huvudtitel: Minne och bildning
  Time:
  1994
  Person:
  Fritze
 7. Thumbnail
  Bibliotek: MM:3275
  Titel - huvudtitel: Meddelanden från Krigsarkivet
  Time:
  1997
  Person:
  Krigsarkivet (MM), Wallberg, Evabritta, 1936- (MM) [biuppslag]
 8. Thumbnail
  Bibliotek: MM:6575
  Titel - huvudtitel: Förteckning över städer och socknar
  Time:
  1987
  Person:
  Informationssektionen, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer (MM)
 9. Thumbnail
  Bibliotek: MM:6576
  Titel - huvudtitel: Förteckning över städer och socknar
  Time:
  1987
  Person:
  Informationssektionen, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer (MM)
 10. Thumbnail
  Bibliotek: MM:6708
  Titel - huvudtitel: Jämtlands och Härjedalens historia
  Time:
  1962
  Person:
  Biörnstad, Margareta [biuppslag], Hvarfner, Harald, 1926-1975 [biuppslag], Janson, Sverker, 1908-2005 [biuppslag], Norstedts
 11. Thumbnail
  Bibliotek: MM:28768
  Titel - huvudtitel: Förteckning över städer och socknar
  Time:
  1987
  Person:
  Informationssektionen, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer (MM)
 12. Thumbnail
  Bibliotek: MM:30218
  Titel - huvudtitel: Primitiv religion och magi
  Time:
  1968
  Person:
  Läromedelsförlaget (MM)
 13. Thumbnail
  Bibliotek: MM:43610
  Titel - huvudtitel: Förteckning över städer och socknar
  Time:
  1987
  Person:
  Informationssektionen, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer (MM)
 14. Thumbnail
  Bibliotek: MM:43611
  Titel - huvudtitel: Förteckning över städer och socknar
  Time:
  1987
  Person:
  Informationssektionen, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer (MM)
 15. Thumbnail
  Bibliotek: MM:43612
  Titel - huvudtitel: Förteckning över städer och socknar
  Time:
  1987
  Person:
  Informationssektionen, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer (MM)
 16. Thumbnail
  Bibliotek: MM:51932
  Titel - huvudtitel: Svenskar i utlandet
  Time:
  1969
  Person:
  Norstedts
 17. Thumbnail
  Bibliotek: MM:51991
  Titel - huvudtitel: Vem är det
  Time:
  1930
  Person:
  Norstedts
 18. Thumbnail
  Bibliotek: MM:51993
  Titel - huvudtitel: Vem är det
  Time:
  1939
  Person:
  Norstedts
 19. Thumbnail
  Bibliotek: MM:52001
  Titel - huvudtitel: Vem är det
  Time:
  1940
  Person:
  Norstedts
 20. Thumbnail
  Bibliotek: MM:52002
  Titel - huvudtitel: Vem är det
  Time:
  1942
  Person:
  Norstedts
 21. Thumbnail
  Bibliotek: MM:52004
  Titel - huvudtitel: Vem är det
  Time:
  1948
  Person:
  Nordquist, Karin [biuppslag], Norstedts
 22. Thumbnail
  Bibliotek: MM:52006
  Titel - huvudtitel: Vem är det
  Time:
  1953
  Person:
  Norstedts, Svensson, Stina (MM) [biuppslag]
 23. Thumbnail
  Bibliotek: MM:52009
  Titel - huvudtitel: Vem är det
  Time:
  1966
  Person:
  Lagerström, Sten, 1904-1985 [biuppslag], Norstedts
 24. Thumbnail
  Bibliotek: MM:52145
  Titel - huvudtitel: Vem är det
  Time:
  1965
  Person:
  Burling, Ingeborg (MM) [biuppslag], Norstedts, Sölvén, Elvan (MM) [biuppslag]
 25. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:52178
  Titel - huvudtitel: Vår skapande mångfald
  Time:
  1996
  Person:
  Svenska Unescorådet
 26. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:52388
  Titel - huvudtitel: Om jordfästning
  Time:
  1961
  Person:
  Falk, Sara, 1914- [huvuduppslag], Norstedts
 27. Thumbnail
  Bibliotek: MM:52862
  Titel - huvudtitel: Gutar och vikingar
  Time:
  1983
  Person:
  Jansson, Ingmar, 1944- [biuppslag], Statens hist. mus.
 28. Thumbnail
  Bibliotek: MM:52882
  Titel - huvudtitel: Kulturarvet och miljön
  Time:
  1999
  Person:
  Riksantikvarieämbetet
 29. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:53002
  Titel - huvudtitel: Vägval
  Time:
  1980
  Person:
  Aspelin, Inga-Lill [biuppslag], Aspelin, Kurt, Forser, Tomas, 1943-2020 [biuppslag], PAN/Norstedt
 30. Thumbnail
  Bibliotek: MM:53080
  Titel - huvudtitel: Proxima Thule
  Time:
  1962
  Person:
  Norstedts

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.