logo

Carlotta - the museum database

P.A. Norstedt & Söner, Norstedts, Norstedt & söner, Norstedt (i distr.), Norstedts. Skolmaterielavdelningen, Norstedt exp., Svenska bokförlaget Norstedt , Norstedts skolavdelning :: organisation

Object description

Boktryckeri och bokförlag, grundat 1823 av Per Adolf Norstedt tillsammans med sönerna Karl och Adolf. P. A. hade 1821 köpt J. P. Lindhs boktryckeri och delvis också Lindhs förlagsverksamhet. 1879 blev Norstedts aktiebolag med G. B. A. Holm som VD. Med tiden köpte man upp ett flertal tryckerier, bland annat Kungl. ordensboktryckeriet, Post- och inrikes tidningars tryckeri. Mellan 1823-1905 hade man ensamrätt på utgivning av almanackan och statskalendern, från 1834 tryckningen av Svensk författningssamling och annat officiellt tryck.

Norstedts förlag har gett ut mycket läroböcker och skolmaterial. Folkskolans läsebok, C T Odhners historieböcker samt Ernst Carlsons geografiböcker är några exempel på Norstedts skolböcker som trycktes i stora upplagor.

 1. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5430
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Avdelningen för konsthantverk och konstindustri [?], Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Herzog & söner, AB P., Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934, Norstedts
 2. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5435
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Avdelningen för konsthantverk och konstindustri [?], Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Isacson, Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934, Norstedts, Wald. Zachrissons boktryckeri, Wezäta
 3. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5440
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Avdelningen för konsthantverk och konstindustri [?], Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1923-07-25, 1942
  Person:
  Hedberg, Gustaf, Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934, Norstedts
 4. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5471
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Avdelningen för konsthantverk och konstindustri [?], Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Almqvist & Wiksell, Bröderna Lagerström, Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934, Malmö ljustrycksanstalt, Nordisk rotogravyr, Norstedts
 5. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5472
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Avdelningen för konsthantverk och konstindustri [?], Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Herzog & söner, AB P., Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934, Norstedts
 6. Thumbnail
  bild
  Objekt: GhmE:5473
  Sakord: bilder, fotografi
  Location:
  Avdelningen för konsthantverk och konstindustri [?], Göteborg, Lorensberg, Sverige
  Time:
  1923, 1942
  Person:
  Bröderna Lagerström, Hasse W. Tullbergs förlag, Isacson, Karnell, Anders Wilhelm, 1871-1934, Norstedts, Wald. Zachrissons boktryckeri, Wezäta

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.