logo

Carlotta - the museum database

Gumperts förlag :: organisation

Object description
N. J. Gumpert startade år 1835 förlagsverksamhet och i oktober 1847 bildade han boktryckeriet N. J. Gumpert & Comp. tillsammans med Svante Cronsioe. Tryckeriet låg i hörnet av Fredsgatan och Drottninggatan. Deras största uppdrag blev att trycka Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1848–1854.
Visat namn
Gumperts förlag
Verksamhetsnamn
N J Gumperts förlag
Sakord - neutral term
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Beskrivning
N. J. Gumpert startade år 1835 förlagsverksamhet och i oktober 1847 bildade han boktryckeriet N. J. Gumpert & Comp. tillsammans med Svante Cronsioe. Tryckeriet låg i hörnet av Fredsgatan och Drottninggatan. Deras största uppdrag blev att trycka Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1848–1854.
Land
Sverige
Stad
Göteborg

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.