logo

Carlotta - the museum database

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift, Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift, Sällskapet för Wexelundervisningens befrämjande (Göteborg), Sällskapet för växelundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift, Sällskapet för växelundervisningens befrämjande i Göteborgs stift :: organisation

Visat namn
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift; Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift; Sällskapet för Wexelundervisningens befrämjande (Göteborg); Sällskapet för växelundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift; Sällskapet för växelundervisningens befrämjande i Göteborgs stift
Verksamhetsnamn
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift; Sällskapet för wexelundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
Sakord
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Tidpunkt - verksamhetsstart
1824
Historik
fristående ideell förening grundad 1824 efter förebild från det Stockholmsbaserade Sällskapet med samma namn (gr. 1822). 1907 godkände K. Maj:t att Sällskapet döptes om till "folkundervisningens befrämjande", samtidigt antogs nya stadgar. 1909 öppnade Sällskapet Göteborgs skolmuseum, vilket man drev fram till 1/1 1991, då kommunen övertog ansvaret för verksamheten. Sällskapet har därefter verkat som vänförening för skolsamlingen, som sedan 1993 ingår i Göteborgs stadsmuseums samlingar. Sällskapet stöder även annan verksamhet till nytta för undervisningen.
Namn - annan anknytning
Göteborgs skolmuseum
alt
Land
Sverige
Stad
Göteborg
Litteraturhänvisning
Göteborgs äldsta skolsällskap 150 år : minnesskrift / Viktor Fredriksson, Åke Berg. - Göteborg : Sällsk., 1975. - 47 s. : ill.; Hundra år i skolans tjänst : Nedslag i Göteborgs skolhistoria / Folke Eriksson...; red.: Pernilla Karlsson och Margaretha Sahlin. . - Partille : Warne, 2009 .
Webblänk - url
www.skolmuseet.se; www.folkbildningssallskapet.se
Institutionsnamn
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift; Sällskapet för växelundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift; Sällskapet för växelundervisningens befrämjande i Göteborgs stift; Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift; Sällskapet för växelundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift (1824-1904); Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift (1905-1974)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.