logo

Carlotta - the museum database

bild

Göteborgs skolmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs skolmuseum grundades av ”Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift” år 1908 och öppnar 22 maj året därpå. Inspirationen till museet hade Sällskapet fått från den pedagogiska avdelning på Göteborgs Museum som S. A. Hedlund satte upp år 1862. Denna avdelning lades 1894 och föremålen skänktes bort till skolor i staden.

Skolmuseer eller pedagogiska museer arbetade främst med att informera om nya och bra läromedel, böcker och inventarier för skolan. Göteborgs skolmuseum skulle enligt stadgarna ”samla och utställa det bästa och nyaste på undervisningsmaterielens område samt därigenom gifva lärare och skolmyndigheter tillfälle att jämföra och välja ut det ändamålsenligaste och för var och en mest lämpade på området i in- och utland.”

Verksamheten innebar utställningar med elevarbeten, läromedel, möbler och hjälpmedel av olika slag. Läromedelsförlagen försåg museet med nyheter, men man samlade också in material och idéer vid studiebesök runt om i världen, och tillverkade eget material. Efter Jubileumsutställningen 1923 fick museet ta hand utställningens skolhistoriska avdelning, som man också varit med om att skapa. Men med tiden förändrades Skolmuseets fokus från att informera om nyheter till att berätta om skolans historia.

Skolmuseet låg ursprungligen i en lokal på Linnégatan 72. Härifrån flyttar man 1919 till Gamla latins lokaler vid Hvitfeltsplatsen, där museet återöppnas 1923. 1968 packas samlingen ner och körs över till Engelbrektsskolan. Efter några år invigs museet i skolans översta våningsplan. I trapphallen upp till museet fanns Carl Larsson väggmålning "Svenska kvinnan genom seklen", skapad på skolans flickskoletid.

Sällskapet driver museet fram till 1/1 1991, då Göteborgs kommun tar över driften. Sällskapet är därefter verksamt som vänförening till museet, som 1993 flyttas till Ostindiska huset och blir en del i det nyskapade Göteborgs stadsmuseum.

Visat namn
Göteborgs skolmuseum
Verksamhetsnamn
Göteborgs Skolmuseum
Sakord
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Tidpunkt - verksamhetsstart
1908 [grundat]; 1909-05-22 [invigt]
Tidpunkt - verksamhetsslut
1993-07-01 [uppgår i Gbg Stadsmuseum]
Beskrivning

Göteborgs skolmuseum grundades av ”Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift” år 1908 och öppnar 22 maj året därpå. Inspirationen till museet hade Sällskapet fått från den pedagogiska avdelning på Göteborgs Museum som S. A. Hedlund satte upp år 1862. Denna avdelning lades 1894 och föremålen skänktes bort till skolor i staden.

Skolmuseer eller pedagogiska museer arbetade främst med att informera om nya och bra läromedel, böcker och inventarier för skolan. Göteborgs skolmuseum skulle enligt stadgarna ”samla och utställa det bästa och nyaste på undervisningsmaterielens område samt därigenom gifva lärare och skolmyndigheter tillfälle att jämföra och välja ut det ändamålsenligaste och för var och en mest lämpade på området i in- och utland.”

Verksamheten innebar utställningar med elevarbeten, läromedel, möbler och hjälpmedel av olika slag. Läromedelsförlagen försåg museet med nyheter, men man samlade också in material och idéer vid studiebesök runt om i världen, och tillverkade eget material. Efter Jubileumsutställningen 1923 fick museet ta hand utställningens skolhistoriska avdelning, som man också varit med om att skapa. Men med tiden förändrades Skolmuseets fokus från att informera om nyheter till att berätta om skolans historia.

Skolmuseet låg ursprungligen i en lokal på Linnégatan 72. Härifrån flyttar man 1919 till Gamla latins lokaler vid Hvitfeltsplatsen, där museet återöppnas 1923. 1968 packas samlingen ner och körs över till Engelbrektsskolan. Efter några år invigs museet i skolans översta våningsplan. I trapphallen upp till museet fanns Carl Larsson väggmålning "Svenska kvinnan genom seklen", skapad på skolans flickskoletid.

Sällskapet driver museet fram till 1/1 1991, då Göteborgs kommun tar över driften. Sällskapet är därefter verksamt som vänförening till museet, som 1993 flyttas till Ostindiska huset och blir en del i det nyskapade Göteborgs stadsmuseum.

Namn - annan anknytning
Göteborgs Stadsmuseum
Land
Sverige
Stad
Göteborg
Gata/adress
Linnégatan 72 [1909-1918]; Rektorsgatan 2 [1923-1967]; Engelbrektsgatan 1 [1968-1993]; Norra Hamngatan 12 [1993-]
Litteraturhänvisning
Hundra år i skolans tjänst : Nedslag i Göteborgs skolhistoria / Folke Eriksson...; red.: Pernilla Karlsson och Margaretha Sahlin. - Partille : Warne, 2009; Göteborgs skolmuseum : en kort historik jämte orientering rörande samlingarna och Carl Larsson-freskerna i Engelbrektsskolan samt en presentation av det 150-åriga sällskap, som ekonomiskt svarat för skolmuseets verksamhet / Elof Lindälv. - Göteborg : Göteborgs hembygdsförb, 1978
Institutionsnamn
Göteborgs Skolmuseum

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.