logo

Carlotta - the museum database

GSM:200026 :: dräkt, dansdräkt, dans

Object description

En dansdräkt bestående utav en blus med tillhörande byxor i viskos, ett höftbälte med silvrig myntliknande dekor, samt ett par svarta ballerinaskor med paljetter. Dräkten har använts för ett dansnummer vid invigningsceremonin av Eldfesten 2019. Dansgruppen som tänder elden och som utför dansnumret heter Parian.

Färgerna på dräkten ska uttrycka eldens olika skepnader. Dräkten är skapad med tanke på rörelse i dansen, dels med släpet baktill som en förlängning men också dess design som helhet att lätt kunna röra sig i. Inspirationen kommer från persiska och indiska kulturella kläder. Myntbältet adderar en ljudeffekt i dansen. Glittret som sprayas på vid ceremonin och som återkommer i skorna och bältet blir en ytterligare effekt för dansen och ceremonin. Luvan på blusen bidrar till mystik och anonymitet när elden ska tändas av de sju dansarna.

Inventarienummer
GSM:200026
Typ av förvärv
gåva
Sakord
dräkt; dansdräkt; dans
Namn - användning
Romiani, Armaghan
Tidpunkt - förvärv till museet
2020-09
Tidpunkt - användning
2019
Beskrivning

En dansdräkt bestående utav en blus med tillhörande byxor i viskos, ett höftbälte med silvrig myntliknande dekor, samt ett par svarta ballerinaskor med paljetter. Dräkten har använts för ett dansnummer vid invigningsceremonin av Eldfesten 2019. Dansgruppen som tänder elden och som utför dansnumret heter Parian.

Färgerna på dräkten ska uttrycka eldens olika skepnader. Dräkten är skapad med tanke på rörelse i dansen, dels med släpet baktill som en förlängning men också dess design som helhet att lätt kunna röra sig i. Inspirationen kommer från persiska och indiska kulturella kläder. Myntbältet adderar en ljudeffekt i dansen. Glittret som sprayas på vid ceremonin och som återkommer i skorna och bältet blir en ytterligare effekt för dansen och ceremonin. Luvan på blusen bidrar till mystik och anonymitet när elden ska tändas av de sju dansarna.

Presentationstext

Gott nytt år!

"Det är en ära att få delta i en tradition som mina föräldrar, deras föräldrar och flera generationer tillbaka firade. I dagsläget är det förbjudet att fira denna underbara tradition i Iran. Vi firar det inte bara för oss utan för dem också."

Armaghan Romiani, dansare i Eldfesten på Heden.

Chaharshanbeh Suri är en stämningsfull och symbolisk tradition som har firats i den persiska världen i 4 000 år. I samband med det persiska nyåret i mars tänds hundratals eldar för att fira elden och ljuset. Deltagarna sjunger, dansar och hoppar över eldarna för att välkomma det nya året och släppa taget om gammal oro, smärta och olycka. Det persiska namnet betyder onsdag (chaharshanbeh) och firande (suri). I Sverige har firandet fått namnet Eldfesten, och i Göteborg har den firats sedan 1980-talet.

Eldfesten har sina rötter i filosofin och religionen zoroatrism. Under 2000-talet har firandet varit kontroversiellt och förbjudet i många delar av världen – bland annat i Iran. Men 2019 deltog 15 000 personer i firandet på Heden i Göteborg, och i hela Sverige räknar man med att 200 000 personer brukar fira det persiska nyåret.

[Grejen med Göteborg, 2021]
Presentation text - english

Happy New Year!

“It’s an honour to be able to participate in a tradition that was celebrated by my parents, their parents, and numerous generations further back. It is currently forbidden to celebrate this wonderful tradition in Iran. We celebrate it not only for ourselves but for them too.” Armaghan Romiani, dancer in the Eldfesten New Year festival on Heden

Chaharshanbeh Suri is a moving and symbolic tradition that has been celebrated in the Persian world for 4,000 years. In conjunction with the Persian New Year in March, hundreds of fires are lit to celebrate the fire and the light. Participants sing, dance and jump over the fires to welcome in the New Year and release old worries, pain and unhappiness. The Persian name means “Wednesday” (chaharshanbeh) and celebrating (suri). In Sweden the celebration has been named Eldfesten (the Fire Festival) and in Gothenburg it has been celebrated since the 1980s.

The festival is rooted in the philosophy and religion of Zoroastrianism. In the 21st century its celebration has been controversial and forbidden in many parts of the world, including Iran. But in 2019, 15,000 people took part in the celebration on Heden in Gothenburg, and in Sweden as a whole some 200,000 people usually celebrate the Persian New Year.

[The Thing about Gothenburg, 2021]
Sammanhör med - objekt
GSM:200025
alt
Världsdel - avbildad
Europa
Stad - användning
Göteborg
Plats - användning
Heden
Vecka - veckans föremål
2021-30
Klassifikation GSM
scenkonst
Klassifikation OCM (smal)
Dans (535); Eld (372); Högtider och festdagar: Övriga fester (527.9)
Längd (cm)
95 [byxor]; 65 [ärm, blus]
Bredd (cm)
30 [midja, blus]; 45 [byxor]
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GSM :: Göteborgs Stadsmuseum

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.