logo

Carlotta - the museum database

bild

Dokumentation av Corona-pandemins effekter i Göteborg, 2020 :: dokumentation, inventering

Object description

När Coronapandemin bröt ut under våren 2020 påverkades alla delar av samhället. Effekterna syntes överallt i våra gemensamma stadsrum och alla verksamheter förändrades eller anpassades. Nya initiativ dök upp för att svara mot utmaningarna. För att bevara minnet av denna exceptionella tid beslutade Kulturförvaltningen att göra en samtidsdokumentation.

Det beslutades att en arbetsgrupp från olika enheter inom Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet skulle sättas samman och göra en samtidsdokumentation. En arbetsgrupp bildades sedan av personer från Publika enheten, Utställningsenheten, Samlingsenheten och Stadsutvecklingsenheten.

Dokumentationens syfte och upplägg – del 1. Pandemin är synlig överallt i våra gemensamma stadsrum. Detta genom olika typer av nya tillägg som markeringar i golv för att hålla avstånd, olika typer av lappar och meddelanden, butiker som stänger igen, tomma lunchrestauranger eller överfyllda parker. Syftet med att dokumentera platser i Göteborg, är att fånga de effekter som pandemin haft på hur människor använder staden, och bevara minnet av den stora förändring pandemin innebar. En första bruttolista med förslag på platser samlades in på Stadsutvecklingsenheten. Förslagen kom utifrån observationer som de gjort på olika platser i staden som påverkats av pandemin. Efter första mötet i arbetsgruppen kategoriserades platserna utifrån olika teman, exempelvis ”Platser för resande” ”Torg” etc. På det andra mötet diskuterade arbetsgruppen igenom listan och valde ut platser att dokumentera. Urvalet baserades dels på att få en bra spridning geografiskt över staden, dels på att försöka fånga olika typer av fenomen. Dokumentationen delades sedan upp i två delar. En del som fotografen utförde på egen hand, där objekten är självförklarande. Detta gäller främst olika typer av lappar, affischer, banderoller etc som förmedlar budskap i relation till pandemin. I den andra delen hade fotografen med sig en kollega som gjorde intervjuer med personer på plats utifrån en handfull korta frågeställningar.

Dokumentationen pågick fram till midsommar 2020.

Beslut att göra en del 2 av samtidsdokumentation i och med Covid-19-Pandemin. Den 21:e augusti tog ledningsgruppen för den kulturhistoriska avdelningen ett beslut att göra en del två av dokumentationen. Detta för att fånga hur olika verksamheter påverkats av och förhållit sig till pandemin. Det beslutades att dokumentationen skulle göras i form av djupintervjuer. Två medarbetare kom sedan att under hösten 2020 intervjua åtta verksamheter i olika delar av samhället, som påverkats starkt av pandemin. Dokumentationen pågick fram till årsskiftet 2020.

Titel - inventeringen
Dokumentation av Corona-pandemins effekter i Göteborg, 2020
Sakord
dokumentation; inventering
Tidpunkt - inventering i fält
2020-04 - 2020-12
Beskrivning

När Coronapandemin bröt ut under våren 2020 påverkades alla delar av samhället. Effekterna syntes överallt i våra gemensamma stadsrum och alla verksamheter förändrades eller anpassades. Nya initiativ dök upp för att svara mot utmaningarna. För att bevara minnet av denna exceptionella tid beslutade Kulturförvaltningen att göra en samtidsdokumentation.

Det beslutades att en arbetsgrupp från olika enheter inom Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet skulle sättas samman och göra en samtidsdokumentation. En arbetsgrupp bildades sedan av personer från Publika enheten, Utställningsenheten, Samlingsenheten och Stadsutvecklingsenheten.

Dokumentationens syfte och upplägg – del 1. Pandemin är synlig överallt i våra gemensamma stadsrum. Detta genom olika typer av nya tillägg som markeringar i golv för att hålla avstånd, olika typer av lappar och meddelanden, butiker som stänger igen, tomma lunchrestauranger eller överfyllda parker. Syftet med att dokumentera platser i Göteborg, är att fånga de effekter som pandemin haft på hur människor använder staden, och bevara minnet av den stora förändring pandemin innebar. En första bruttolista med förslag på platser samlades in på Stadsutvecklingsenheten. Förslagen kom utifrån observationer som de gjort på olika platser i staden som påverkats av pandemin. Efter första mötet i arbetsgruppen kategoriserades platserna utifrån olika teman, exempelvis ”Platser för resande” ”Torg” etc. På det andra mötet diskuterade arbetsgruppen igenom listan och valde ut platser att dokumentera. Urvalet baserades dels på att få en bra spridning geografiskt över staden, dels på att försöka fånga olika typer av fenomen. Dokumentationen delades sedan upp i två delar. En del som fotografen utförde på egen hand, där objekten är självförklarande. Detta gäller främst olika typer av lappar, affischer, banderoller etc som förmedlar budskap i relation till pandemin. I den andra delen hade fotografen med sig en kollega som gjorde intervjuer med personer på plats utifrån en handfull korta frågeställningar.

Dokumentationen pågick fram till midsommar 2020.

Beslut att göra en del 2 av samtidsdokumentation i och med Covid-19-Pandemin. Den 21:e augusti tog ledningsgruppen för den kulturhistoriska avdelningen ett beslut att göra en del två av dokumentationen. Detta för att fånga hur olika verksamheter påverkats av och förhållit sig till pandemin. Det beslutades att dokumentationen skulle göras i form av djupintervjuer. Två medarbetare kom sedan att under hösten 2020 intervjua åtta verksamheter i olika delar av samhället, som påverkats starkt av pandemin. Dokumentationen pågick fram till årsskiftet 2020.

Historik

I den kinesiska staden Wuhan registrerades i december 2019 ett utbrott av viruset SARS-CoV-2. Därefter spred sig viruset till andra provinser i Kina samt dess grannländer. I slutet av februari var Iran och Italien kraftigt drabbade, och smittan spreds sedan vidare i främst Europa och USA. Den 11:e mars 2020 klassade WHO spridningen av sjukdomen som en pandemi.

Den aktuella pandemin heter Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), i allmänt tal Corona. Symptomen är feber, huvudvärk, torrhosta, snuva, andnöd. Äldre personer och personer med underliggande sjukdom löper högre risk för allvarliga symptom om de smittas.

För att minska risken för smittspridning rekommenderades förebyggande åtgärder. Social distansering, vilket innebär att hålla avstånd till andra människor, är en av dessa. I och med detta beslutade man i Sverige att gymnasieutbildningar och högre utbildning bedrivs hemifrån digitalt, och många arbetsplatser rekommenderade sina anställda att jobba hemifrån. I många andra länder gick man ännu längre med exempelvis karantän för hela befolkningen.

I och med den sociala distanseringen har pandemin stora konsekvenser för världsekonomin, både för tillverkningsindustrin och tjänstesektor.

Källor 2020-04-24: https://sv.wikipedia.org/wiki/Coronaviruspandemin_2019–2020. https://sv.wikipedia.org/wiki/Covid-19

Namn - insamlare
Aunell, Maria; Fahlström, Jens; Finnholm, Daniel; Jarl, Jonathan; Larberg, Vanja
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Stad
Göteborg
Webblänk Wikipedia - url
sv.wikipedia.org; sv.wikipedia.org