logo

Carlotta - the museum database

bild

GSMArkiv:200110:55 :: bilder, fotografi, digitalt född

Object description
Rune Johansson, intervjuad i utställningen Göteborg berättar. Rune föddes 8 juni 1921 och mindes när kanalen i Östra Hamngatan fylldes igen år 1936.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.