logo

Carlotta - the museum database

bild

GSM:990013 :: radio

Object description

en Volvo bilradio avsedd för Volvo 240-serien. På radion förekommer följande märkning:Volvo AM/FM RADIO AR-517ovq.

Volvo 240-serie tillverkades under åren 1974-1993.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.