logo

Carlotta - the museum database

GSM:940002 :: kalk

Inventarienummer
GSM:940002
Inventarienummer - tidigare
GM 9192
Sakord
kalk
Namn - förvärvat från
Göta artilleriregemente
Namn - användning
Göta artilleriregemente
Namn - tillverkning
Hafrin, Anders
Tidpunkt - tillverkning
1727
Tidpunkt - förvärv till museet
1994-03-01
Signering, påskrift, stämpling

på kupan graverat lamm med korsfana inom en lagerkrans med skrift:

Ecce Agnus Dei.qui.tollit. Peccata mundi miserere nostri.

; på fotens insida: Ao 1730 Kronhus Kyrklig tillhörig 44 5/8 lod.; Stämplar: Krönt GB, A.F 1727, åldermansranka, M
Historik

Kalk från Kronhuskyrkan i Göteborg som tjänstgjort som garnisonkyrka och följde med garnisonens flytt till Kviberg. Har varit deponerad av Garnisonens församling hos Göteborgs museer, mellan 1927-1945. Det gäller GSM:940002-940007 samt GSM:940031.

Församlingen upplöstes 1927-04-27 på kyrkostämman.

Församlingens tillhörigheter överfördes med ägande rätt till Officers och underofficerskåren vid Kungliga Göta artelleriregimente. Tillhörighetena deponerades i landsarkiv, Göteborgs museum och på Officers och underofficersmässarna.

De f.d officers och underofficerskårerna vid Kungl. Göta artilleriregemente har till Göteborgs Stadsmuseum lämnat garnisonsinventarier som gåva.

Samtidiga förvärv
GSM:940002-940027 940029-940032 940034 940037-940038 940055-940057
Arkivreferens
37/94/Z 204; GhmD:6057 [/neg.nr]
Material
silver
Byggnad - användning
Kronhuset
Klassifikation OCM (smal)
Kyrkor (795)
Höjd (cm)
26,5
Diameter (cm)
16,8
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GSM :: Göteborgs Stadsmuseum

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.