logo

Carlotta - the museum database

bild

Göteborgs skolmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs skolmuseum grundades av ”Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift” år 1908 och öppnar 22 maj året därpå. Inspirationen till museet hade Sällskapet fått från den pedagogiska avdelning på Göteborgs Museum som S. A. Hedlund satte upp år 1862. Denna avdelning lades 1894 och föremålen skänktes bort till skolor i staden.

Skolmuseer eller pedagogiska museer arbetade främst med att informera om nya och bra läromedel, böcker och inventarier för skolan. Göteborgs skolmuseum skulle enligt stadgarna ”samla och utställa det bästa och nyaste på undervisningsmaterielens område samt därigenom gifva lärare och skolmyndigheter tillfälle att jämföra och välja ut det ändamålsenligaste och för var och en mest lämpade på området i in- och utland.”

Verksamheten innebar utställningar med elevarbeten, läromedel, möbler och hjälpmedel av olika slag. Läromedelsförlagen försåg museet med nyheter, men man samlade också in material och idéer vid studiebesök runt om i världen, och tillverkade eget material. Efter Jubileumsutställningen 1923 fick museet ta hand utställningens skolhistoriska avdelning, som man också varit med om att skapa. Men med tiden förändrades Skolmuseets fokus från att informera om nyheter till att berätta om skolans historia.

Skolmuseet låg ursprungligen i en lokal på Linnégatan 72. Härifrån flyttar man 1919 till Gamla latins lokaler vid Hvitfeltsplatsen, där museet återöppnas 1923. 1968 packas samlingen ner och körs över till Engelbrektsskolan. Efter några år invigs museet i skolans översta våningsplan. I trapphallen upp till museet fanns Carl Larsson väggmålning "Svenska kvinnan genom seklen", skapad på skolans flickskoletid.

Sällskapet driver museet fram till 1/1 1991, då Göteborgs kommun tar över driften. Sällskapet är därefter verksamt som vänförening till museet, som 1993 flyttas till Ostindiska huset och blir en del i det nyskapade Göteborgs stadsmuseum.

 1. Thumbnail
  Bibliotek: MM:1181
  Titel - huvudtitel: Pionjären Gottfrid Sjöholm
  Time:
  1989
  Person:
  Andersson, Irén (MM) [biuppslag], Hisningens vuxemgymnasium (MM), Högfeldt, Åsa (MM) [huvuduppslag]
 2. Thumbnail
  Bibliotek: MM:18738
  Titel - huvudtitel: En trappuppgång - ett av Göteborgs största konstverk
  Time:
  1983
  Person:
  Wijk, Bertil (MM) [huvuduppslag]
 3. Thumbnail
  Bibliotek: MM:23588
  Titel - huvudtitel: Göteborgs äldsta skolsällskap 150 år
  Time:
  1975
  Person:
  Berg, Åke, 1915-1984 [biuppslag], Fredriksson, Viktor [huvuduppslag], Sällsk. (MM)
 4. Thumbnail
  Bibliotek: MM:33215
  Titel - huvudtitel: Elof Lindälv 90 år 3 september 1977
  Time:
  1977
  Person:
  Nordhallands hembygdsförening
 5. Thumbnail
  Bibliotek: MM:33231
  Titel - huvudtitel: Skolmuseet i Göteborg
  Person:
  Nilson, Margot, 1906- (MM) [huvuduppslag]
 6. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:34149
  Titel - huvudtitel: Katalog över planscher och kartor m.m. i Göteborgs skolmuseum
  Time:
  1911
  Person:
  Göteborgs skolmuseum
 7. Thumbnail
  Bibliotek: MM:35502
  Titel - huvudtitel: Gothenburg school museum
  Person:
  Lindälv, Elof, 1887-1987 [biuppslag]
 8. Thumbnail
  Bibliotek: MM:35643
  Titel - huvudtitel: De nya hjälpmedelscentralerna och skolmuseerna
  Person:
  Lindälv, Elof, 1887-1987 [huvuduppslag]
 9. Thumbnail
  Bibliotek: MM:37084
  Titel - huvudtitel: Göteborgs skolmuseum
  Time:
  [1974?]
  Person:
  Göteborgs Hembygdsförbund, Lindälv, Elof, 1887-1987 [biuppslag]
 10. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: MM:39336
  Titel - huvudtitel: Hundra år i skolans tjänst
  Time:
  2009
  Person:
  Eriksson, Folke, 1925-2013, Karlsson, Pernilla, Sahlin, Margaretha, Warne
 11. Thumbnail
  Bibliotek: MM:46892
  Titel - huvudtitel: En handledning för dig som besöker Göteborgs skolmuseum
  Time:
  [1991?]
  Person:
  Göteborgs skolmuseum
 12. Thumbnail
  Bibliotek: MM:46900
  Titel - huvudtitel: Carl Larsson uppåt väggarna i Göteborg
  Person:
  Hedén, Karl-Gustaf (MM) [huvuduppslag]
 13. Thumbnail
  Bibliotek: MM:49211
  Titel - huvudtitel: Göteborgs skolmuseum
  Time:
  1978
  Person:
  Göteborgs Hembygdsförbund, Lindälv, Elof, 1887-1987 [biuppslag]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.