logo

Carlotta - the museum database

bild

Göteborgs skolmuseum :: organisation

Object description

Göteborgs skolmuseum grundades av ”Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift” år 1908 och öppnar 22 maj året därpå. Inspirationen till museet hade Sällskapet fått från den pedagogiska avdelning på Göteborgs Museum som S. A. Hedlund satte upp år 1862. Denna avdelning lades 1894 och föremålen skänktes bort till skolor i staden.

Skolmuseer eller pedagogiska museer arbetade främst med att informera om nya och bra läromedel, böcker och inventarier för skolan. Göteborgs skolmuseum skulle enligt stadgarna ”samla och utställa det bästa och nyaste på undervisningsmaterielens område samt därigenom gifva lärare och skolmyndigheter tillfälle att jämföra och välja ut det ändamålsenligaste och för var och en mest lämpade på området i in- och utland.”

Verksamheten innebar utställningar med elevarbeten, läromedel, möbler och hjälpmedel av olika slag. Läromedelsförlagen försåg museet med nyheter, men man samlade också in material och idéer vid studiebesök runt om i världen, och tillverkade eget material. Efter Jubileumsutställningen 1923 fick museet ta hand utställningens skolhistoriska avdelning, som man också varit med om att skapa. Men med tiden förändrades Skolmuseets fokus från att informera om nyheter till att berätta om skolans historia.

Skolmuseet låg ursprungligen i en lokal på Linnégatan 72. Härifrån flyttar man 1919 till Gamla latins lokaler vid Hvitfeltsplatsen, där museet återöppnas 1923. 1968 packas samlingen ner och körs över till Engelbrektsskolan. Efter några år invigs museet i skolans översta våningsplan. I trapphallen upp till museet fanns Carl Larsson väggmålning "Svenska kvinnan genom seklen", skapad på skolans flickskoletid.

Sällskapet driver museet fram till 1/1 1991, då Göteborgs kommun tar över driften. Sällskapet är därefter verksamt som vänförening till museet, som 1993 flyttas till Ostindiska huset och blir en del i det nyskapade Göteborgs stadsmuseum.

 1. Thumbnail
  Namn: Ambrosius, J. M.
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg
  Time:
  1843-05-08, 1932-08-05
 2. Thumbnail
  Namn: Andersson, C. J., 1853-1934, Gardell, C. J., 1853-1934, Gardell, Carl Johan, 1853-1934
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Halmstad, Mölndal, Sverige
  Time:
  1853-10-08, 1934-04-28
 3. Thumbnail
  bild
  Namn: Engelbrektsskolan, Göteborgs nya elementarläroverk, kommunal flickskola, Göteborgs nya elementarläroverk för flickor, Tyska skolan
  Sakord: organisation
  Location:
  14 kvarteret Linden [Viktoriagatan], Göteborg, Köpmansgatan 24 [1867-1873], Nordstaden [Köpmansgatan], Sverige, Vasastaden [Viktoriagatan], Viktoriagatan 28-30 [1890-]
  Time:
  1867-01-15
 4. Thumbnail
  Namn: Fredriksson, Carl
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1871-01-16, 1961-02-16
 5. Thumbnail
  Namn: Göteborgs Stadsmuseum
  Sakord: organisation
  Location:
  Göteborg, Norra Hamngatan 12, Sverige, Västergötland, Västra Götalands län
  Time:
  1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
 6. Thumbnail
  Namn: Hallén, Hans, 1859-1944
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg
  Time:
  1859-11-19, 1944-06-12
 7. Thumbnail
  Namn: Ohlander, Johannes
  Sakord: person
  Time:
  1862, 1862-02-23, 1930, 1930-08-16
 8. Thumbnail
  Namn: Olsson, Olof Em., 1892-1980
  Sakord: person
  Location:
  Göteborg, Olivedalsgatan 29, Sverige
  Time:
  1892-06-08, 1980-10-21
 9. Thumbnail
  bild
  Namn: Sjöholm, L. Gottfrid, 1877-1970
  Sakord: person
  Location:
  Fyradalersgatan, Göteborg, Sverige, Änggården
  Time:
  1877-04-04, 1970-03-26
 10. Thumbnail
  Namn: Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift, Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift, Sällskapet för Wexelundervisningens befrämjande (Göteborg), Sällskapet för växelundervisningens befrämjande i Göteborgs stift, Sällskapet för växelundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
  Sakord: organisation
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1824

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.