logo

Carlotta - the museum database

GAM:49000 :: harpun

Object description
harpunspets, stortandad, med två mothak och tre genomgående hål för harpunlina eller anslutning till skaftet.
Inventarienummer
GAM:49000
Fornlämningsnummer - RAÄ
Torslanda 71
Fornlämningsnummer - tidigare
11:S58; JBJ 543
Fornlämningstyp - förhistorisk tid
boplats; lösfynd
Typ av förvärv
utbyte
Sakord - vidare term
jaktvapen
Sakord - neutral term
harpun
Namn - fotograf
Enbuske, Andreas; Filipsson, Else-Britt
Namn - förvärvat från
Jonsson, Hans-Erik
Tidpunkt - fotografering
2001-05-29
Tidpunkt - förvärv till museet
1975
Arkeologisk period
äldre stenålder (12000 f. Kr - 4000 f. Kr); mesolitikum (10 000 f. Kr - 4000 f. Kr)
Beskrivning
harpunspets, stortandad, med två mothak och tre genomgående hål för harpunlina eller anslutning till skaftet.
Presentationstext

Harpunen, som är mellan 5000 och 10000 år gammal, hittades vid vägarbete 1966. Den låg ca 3 meter ner i blålera strax norr om Torslanda kyrka på Hisingen. Man uppmärksammade den först sedan den kastats upp på schaktkanten. Den kom till museet 1975 och byttes mot en gammal pennvässare. På platsen har flera fynd från äldre stenålder hittats. Platsen har fått fornlämningsnumret Torslanda 71.

Man har undersökt vilken sorts ben den är gjord av och har då konstaterat att det rör sig om ett större rörben. Storleken på benet begränsar djuren till 4 arter: älg, uroxe, häst eller möjligen ett mycket kraftigt vildsvin. Av dessa är häst och vildsvin mindre troliga.

Utställning - tidigare utställd i
Spåren talar, 2002 [2002-2015]
Fyndomständigheter

harpunspetsen hittades 1966 av herr Jan Krook, Hönö, tel 78 21 66. Herr Krook överlämmnade sedemera spetsen till H-E Jonsson. Enl. prel. uppgifter av Hr Krook hittades spetsen vid vägarbete i närheten av Torslanda kyrka c:a 3 m. ner i blåleran. Spetsen uppmärksammades först sedan den kastats upp på schaktkanten, men den har otvivelaktigt legat i lerlagret.

Från samma plats är GAM:84216

Förvärvsomständigheter - till museet
GAM förvärvade 1973 harpunen från H-E Jonsson i byte mot museets gamla pennvässare, modell Ä.
Arkivreferens
foto neg nr 6880 a-b, konserveringsrapport SVK A 001115
Stad - fyndort
Göteborg
Stadsdel - fyndort
Torslanda
By - användning
Nolered
Klassifikation OCM (smal)
Arkeologi (172)
Längd (cm)
13,2
Bredd (cm)
2,8
Höjd (cm)
1
Vikt
25 gram
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GAM :: Göteborgs arkeologiska museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.