logo

Carlotta - the museum database

GMA :: Göteborgs historiska museums arkivsamling

Object description
Göteborgs Museum och Göteborgs historiska museums arkiv, bestående av fotografier, tidningsklipp, mm arkivalier.
Samlingsnummer
GMA
Samlingsnamn
Göteborgs historiska museums arkivsamling
Beskrivning
Göteborgs Museum och Göteborgs historiska museums arkiv, bestående av fotografier, tidningsklipp, mm arkivalier.