logo

Carlotta - the museum database

bild

GAM:23786 :: beslag

Object description
Beslag av järn till slida, 2 st 9,5 och 7,8 cm l. Ber nr 1. Låg mitt i kittringen i riktning N-S bland de brända benen. Härtill brända ben från kittringen. Brandgrop
Inventarienummer
GAM:23786
Fornlämningsnummer - RAÄ
Onsala 10
Fornlämningsnummer - tidigare
Göteborgsinventeringen Onsala 58
Fornlämningstyp - förhistorisk tid
gravfält
Typ av förvärv
fältarbete
Anläggningstyp
grav 74
Sakord - vidare term
fästdon
Sakord - neutral term
beslag
Sakord - snävare term
svärdskidebeslag
Namn - fotograf
Damberg, Stina
Tidpunkt - fotografering
2013-04-24
Namn - sakansvarig
Sarauw, Georg
alt
Tidpunkt - utgrävningsstart
1926
Tidpunkt - förvärv till museet
1926
Arkeologisk period
förromersk järnålder (500 f. Kr - 0 Kr. f); järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
Beskrivning
Beslag av järn till slida, 2 st 9,5 och 7,8 cm l. Ber nr 1. Låg mitt i kittringen i riktning N-S bland de brända benen. Härtill brända ben från kittringen. Brandgrop
Fyndomständigheter
se grävningsrapport
Samtidiga förvärv
GAM:23699-23922
Materialkategori
metall
Material
järn
Land - fyndort
Sverige
Landskap - fyndort
Halland
Härad - fyndort
Fjäre
Socken - fyndort
Onsala
Ort - fyndort
Ekehögen
Plats - fyndort
södra grustaget
Fastighetsbeteckning - fyndort
Iserås 1:8, 1:10, 1:27 och Karsegård 1:45
By - fyndort
Iserås
Klassifikation OCM (smal)
Arkeologi (172)
Litteraturhänvisning
Lindälv E, Ekehögen - ett gravfält från vår tideräknings början., i Halland, Vår bygd 1959-60, sid 67 ff Lindälv E, 1968, Fornfynd och fornminen i norra Halland, sid 177 ff. Sarauw, G, 1927, Ett gravfält på Onsalahalvön från tiden närmast före Kristi födelse, i Hjalmar Wijk den 10 mars 1927 av vännerna vid Göteborgs museer. Alin J, Almgren O, 1927, Georg F L Sarauw, Några minnesord, i Göteborgs och Bohusläsn fornminesföreningens tidskrift 1927, sid 7 Cullberg Kj, 1973, Ekehögen - Backa Röd - Valtersberg. Frågor om kronologi och kulturkontakter under yngre förromersk järnålder i Göteborgsområdet. Studier 12. Cullberg Kj, 1973, Ekehögen und Valtersberg. Zwei Gräberfelder der vorrömischen Eisenzeit in Westschweden. Katalog. Studier 11 Sjöberg J-E, 1998, Tusentals fynd från hundratusentals år, sid 88-89 Cullberg Kj, 1973, Sarauw på Ekehögen, i Fyndmeddelanden 12, 1773, sid 17-19
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GAM :: Göteborgs arkeologiska museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.