logo

Carlotta - the museum database

Götabergsskolan :: organisation

Visat namn
Götabergsskolan
Verksamhetsnamn
Götabergsskolan
Sakord - neutral term
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Tidpunkt - verksamhetsstart
1906
Historik
skolbyggnaden byggd på tomt ursprungligen tillhörande landeriet Götaberg. Huset färdigt 1906, byggt i fyra våningar i flammigt Skrombergategel på grundmur av sprängd granit. Huvudingången åt Molinsgatan. I nordvästra hörnet av skolan finns ett separat gymnastikhus. I skolanfinns en större målning av Carl Wilhelmson med motiv från Göteborgs hamn.
Namn - annan anknytning
Peterson, Adrian Crispin [arkitekt]
alt
Wilhelmson, Carl [konstnär, trolig]
Land
Sverige
Stad
Göteborg
Kvarter
2 kv. Kärnan
Gata/adress
Molinsgatan 6; Rektorsgatan 1
Litteraturhänvisning
Maja Kjellin, Göteborgs historiska museum: årstryck 1969, s. 28, med verk av arkitekt Adrian Crispin Peterson

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.