logo

Carlotta - the museum database

Kristensson, Rolf :: person

Object description
lärare på Sannaskolan 1953-68, skolbibliotekskonsulent vid Göteborgs skolförvaltning och stadsdelsnämnderna 1968-95. K. har även arbetat mycket med Göteborgs skolmuseums samlingar och bl a samlat in pedagogisk litteratur för museets räkning från Britta Arni, Lars Derevall, Sigvard Gårdmark, Bertil Hansson, Sten Sjödin, Erik Torslund, Torsten Torstensson m fl. K. har dessutom tagit vara på och så småningom överfört det omfattande biblioteket hos Göteborgskretsen av Sveriges Lärarförbund.
Visat namn
Kristensson, Rolf
Förnamn - personens
Rolf
Efternamn - personens
Kristensson
Sakord
person
Genus - personen
man
Sakord/keyword - english
person
Tidpunkt - födelse
1932
Tidpunkt - död
2011
Yrke
lärare; skolbibliotekskonsulent
Beskrivning
lärare på Sannaskolan 1953-68, skolbibliotekskonsulent vid Göteborgs skolförvaltning och stadsdelsnämnderna 1968-95. K. har även arbetat mycket med Göteborgs skolmuseums samlingar och bl a samlat in pedagogisk litteratur för museets räkning från Britta Arni, Lars Derevall, Sigvard Gårdmark, Bertil Hansson, Sten Sjödin, Erik Torslund, Torsten Torstensson m fl. K. har dessutom tagit vara på och så småningom överfört det omfattande biblioteket hos Göteborgskretsen av Sveriges Lärarförbund.
Namn - verksam vid
Göteborgs skolförvaltning; Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift; Sannaskolan
Land
Sverige
Stad
Göteborg

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.