logo

Carlotta - the museum database

Sjögren, Håkan :: person

Visat namn
Sjögren, Håkan
Förnamn - personens
Håkan; Haqvin [latinsk form]
Efternamn - personens
Sjögren
Sakord - neutral term
person
Genus - personen
man
Sakord/keyword - english
person
Tidpunkt - födelse
1727-01-26; 1727
Tidpunkt - död
1815-03-20; 1815
Yrke
filolog, teolog, läroboksförfattare
Historik
student i Uppsala 1748, fil. mag 1755 , pastorsadjunkt i Växjö stift 1757 och conrektor i Jönköping 1769. Utgav där på uppdrag av biskop Osander "Lexicon manuale latino-svecanum et sveco-latinum" (1775), ett vid universitet och läroverk mycket använt latinskt-svenskt lexikon som trycktes i ett antal uppl. (4:e uppl. 1832) och förskaffade honom stort rykte. 1775 utnämndes S. till lektor i Växjö och 1802 till domprost. Teol dr 1800. S. var en grundligt lärd man som utgav åtskilliga smärre filologiska arbeten. Sin stora förmögenhet donerade S. till stipendier och välgörande ändamål.
Land
Sverige
Stad
Växjö
Litteraturhänvisning
Nordisk familjebok, Uggleuppl., nätupplagan 2005-07-12; Svensk uppslagsbok, bd. 26, Malmö: Norden, 1953, sp. 54

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.