logo

Carlotta - the museum database

GM:1417 :: madonna, skulpturer

Object description
Skulpturen gjordes ursprungligen som madonnabild, men omgjordes under 1400-talet till en Anna själv tredje-framställning, varvid den fick nytt huvud i lövträ med huvud- och haklin. Den då tillförda Mariabilden är nu försvunnen.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.