logo

Carlotta - the museum database

Falcon :: organisation

Object description

Falcon är ett konsumentvaruföretag som bygger på starka varumärken. Två viktiga hörnpelare är kvalitet i alla led och konsumentpreferens.

Carlsberg Sverige levererar också vin till restaurangerna.

Carlsberg, Pripps, Falcon, Tuborg, Xider, Pepsi, 7UP, Zingo, Festis, Ramlösa och Vichy Nouveau är några av de varumärken vi marknadsför.

Carlsberg Sverige ingår i den internationella koncernen Carlsberg Breweries, med verksamhet i över 40 länder.

Visat namn
Falcon
Verksamhetsnamn
Falcon
Sakord - neutral term
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Beskrivning

Falcon är ett konsumentvaruföretag som bygger på starka varumärken. Två viktiga hörnpelare är kvalitet i alla led och konsumentpreferens.

Carlsberg Sverige levererar också vin till restaurangerna.

Carlsberg, Pripps, Falcon, Tuborg, Xider, Pepsi, 7UP, Zingo, Festis, Ramlösa och Vichy Nouveau är några av de varumärken vi marknadsför.

Carlsberg Sverige ingår i den internationella koncernen Carlsberg Breweries, med verksamhet i över 40 länder.

Historik

Öl - en dryck genom tiderna

Arkeologiska utgrävningar i Mellanöstern har visat spår av att öltillverkning var känd redan för mer än 6000 år sedan. Och på Babyloniska stentavlor, kanske 1000 år yngre, har man hittat uppgifter om både styrka, pris och utskänkningsregler för öl.

Till vårt land antas ölet ha kommit för cirka 2000 år sedan. Ölets första storhetstid hos oss var Vikingatiden. Då var öl den självklara festdrycken likaväl som dagdryck för törstiga arbetare.

Sedan dess har ölkonsumtionen stigit och sjunkit i cykler, men likväl alltid haft en given plats på borden hos svenska folket.

Under 1800-talet utvecklades bryggerikonsten till storindustri i Sverige, men den hittills första kända bryggeriindustrin startades av Per Henzig redan 1670 i Stockholm. 1813 startade det som sedermera blev Carnegieska Porterbruket i Göteborg, med ett huvudvarumärke, Carnegie Porter, som idag lever vidare i Carlsbergs portfölj.

Ett antal viktiga historiska årtal var sedan till exempel 1828, då Johan Albrecht Pripp, bryggeriutbildad i Tyskland, övertog ett fallfärdigt litet bryggeri i Göteborg, satte sitt eget namn på det och började en utveckling som skulle leda fram till att bli landets ledande bryggeriföretag ca 150 år senare.

På östkusten var på samma sätt 1855 ett märkesår då Münchenbryggeriet startade sin verksamhet. Det företag som under en stor del av 1900-talet skulle vara landets största bryggeriföretag och utgöra grunden för vårt bryggeri i Stockholm.

En generation efter J.A. Pripp lärde sig danske J.C. Jacobsen till bryggare i Tyskland. Hemkommen till Köpenhamn, med två liter äkta bayersk öljäst som viktigaste bagage, startade han 1847 ett bryggeri i stadens utkanter.

Sonen Carl, även han sedermera framgångsrik bryggare, fick stå namn för företaget som följaktligen döptes till Carlsberg.

I slutet av 1800-talet beslutade sig Kungsbackasonen John L. Skantze för att ge sig in i bryggeriindustrin. Han reste runt i Västsverige och letade efter det bästa vattnet för att brygga öl. Han fann det i Falkenberg, en stad som dessutom var utan eget bryggeri, och det ledde till att han startade sitt bryggeri där. Företaget, som fick namnet Falken, bryggde sitt första öl 1898 och kan därmed räknas till ett bryggeri av något yngre datum.

Det moderna lagerölet introduceras 1877 är det år som kan sägas vara startpunkten för den moderna svenska ölkulturen.

Många ägarkonstellationer

Ägarbilden i de olika företagen ändrades flera gånger och under en period på 1970- och 1980-talen med främst Procordia som huvudägare, fanns Falken och Pripps i samma koncern, om än med vattentäta skott mellan företagen och intensiv konkurrens.

Falken, som 1994 i sin helhet bytte namn till Falcon, hann under åren ha bland annat internationella Unilever som delägare, innan danska Carlsberg 1996 steg in som huvudägare. Med Carlsberg i ryggen utvecklades Falcon starkt och växte till landets näst största bryggeriföretag.

Pripps resa gick samtidigt mycket i österled, där man med start 1991 och tillsammans med en finsk partner började bygga upp den nya bryggerikoncernen BBH/Baltic Beverages Holding, ett företag som sedan utvecklats till marknadsledare i både Ryssland och de tre baltiska länderna. 1995 bildade Pripps tillsammans med Ringnes den svensk-norska koncernen Pripps Ringnes. 1997 steg huvudägaren Volvo av och ny huvudägare blev norska industrikonglomeratet Orkla.

Sommaren 2000 kom den stora nyheten. Carlsberg och Pripps Ringnes fusionerar och det nya företaget Carlsberg Breweries bildas. Huvudägare blir det börsnoterade danska företaget Carlsberg A/S. Konsekvensen i Sverige blir att Pripps och redan Carlsbergägda Falcon fusioneras till den nya skapelsen Carlsberg Sverige AB.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.