logo

Carlotta - the museum database

GIM:15004 :: tryckpress, tryckpressar, digelpress

Object description

Digelpress, en typ av högtryckspress där både tryckform och mottryckskropp är plana. De äldsta tryckpressarna var av denna typ och typen var populär långt in på 1900-talet. (NE.se)

Digelpress, tryckpress eller stansdigel i vilket papperet av den plana digeln pressas mot den på ett plant fundament vilande formen. De tidigaste handpressarna var digelpressar med horisontala tryckytor under det att de senare digeltryckpressar oftast har vertikalt eller ibland lutande fundament. Dessa digelpressar har färgverk, vars rörelser är automatiskt förbundna med digelrörelsen. Tallriksfärgverk förekomma ofta, i synnerhet hos amerikanska digelpressar, under det att europeiska pressar vanligen ha färgverk av cylinderkonstruktion. Drivningen av småmaskiner kan ske med handkraft (bordspressar) eller fotkraft (tramppressar) men detta är numera sällsynt. Motordrivna digelpressar har ofta handiläggningar, vilken kan vara nödvändigt vid vissa av de mångskiftande arbeten som brukar anförtros å dessa tryckpressar , men digelautomater med helautomatiskt i- och utläggning av papperet ha funnit vidsträkt användning. En av de tidigaste var den svenska Lagermanpressen. Digelpressarna kunde ifråga om konstruktionen vanligen hänföras till ett av följande system. Bostonsystemet har fast fundament och mot detta svängande digel. Hit höra Pearl, Golding och många av de äldsta typer samt den yngre Heidelbergaren. Liberty-pressen har fundament och digel svängande mot varandra kruing en gemensamaxel på ett gångjärnsliknande sätt. Gordonpressen har svängande digel och ett fundament som i huvudsak förblir vertikalt men dock utför en liten svängande rörelse kring separat axel. Av denna typär Craftsmanautomaten. Gally-pressen och dess efterföljare ha fast fundament och en digel som utför en kombinerad sväng och glidrörelse så anordnad, att digeln omedelbart före tryckningsmomentet står parrallell med fundamentetoch rör sig vinkelrätt mot detta.

Digelns rörelse och pressning mot formen kan åstadkommas på olika sätt. Vanligen är en vävrörelse i förening med friktionskopplat svänghjul som hos digelpressen Viktoria. För att lugn och vibrationsfri gång och god utsättning ska erhållas måste såväl digel som fundament vara kraftigt dimentionerade, det senare är i större maskiner oftast sammangjutet med stativet. Digeln är förställbar i de bärande och svängande organen, så att dels tryckkraften mot formen kan varieras, dels trycket med ett enkelt handgrepp kan avställas. Den är täckt av en däckel av olika tjocklek och olika material allteftertryckningens art. Digelpressar för handiläggning måste utrustas men handskydd. (Grafisk Uppslagsbok, 1951, S 134-138.)

Inventarienummer
GIM:15004
Typ av förvärv
ur samlingarna
Sakord
tryckpress; tryckpressar; digelpress
Namn - fotograf
Sommervold, Tone
Tidpunkt - fotografering
2007-04-13
Beskrivning
Digelpress, en typ av högtryckspress där både tryckform och mottryckskropp är plana. De äldsta tryckpressarna var av denna typ och typen var populär långt in på 1900-talet. (NE.se) Digelpress, tryckpress eller stansdigel i vilket papperet av den plana digeln pressas mot den på ett plant fundament vilande formen. De tidigaste handpressarna var digelpressar med horisontala tryckytor under det att de senare digeltryckpressar oftast har vertikalt eller ibland lutande fundament. Dessa digelpressar har färgverk, vars rörelser är automatiskt förbundna med digelrörelsen. Tallriksfärgverk förekomma ofta, i synnerhet hos amerikanska digelpressar, under det att europeiska pressar vanligen ha färgverk av cylinderkonstruktion. Drivningen av småmaskiner kan ske med handkraft (bordspressar) eller fotkraft (tramppressar) men detta är numera sällsynt. Motordrivna digelpressar har ofta handiläggningar, vilken kan vara nödvändigt vid vissa av de mångskiftande arbeten som brukar anförtros å dessa tryckpressar , men digelautomater med helautomatiskt i- och utläggning av papperet ha funnit vidsträkt användning. En av de tidigaste var den svenska Lagermanpressen. Digelpressarna kunde ifråga om konstruktionen vanligen hänföras till ett av följande system. Bostonsystemet har fast fundament och mot detta svängande digel. Hit höra Pearl, Golding och många av de äldsta typer samt den yngre Heidelbergaren. Liberty-pressen har fundament och digel svängande mot varandra kruing en gemensamaxel på ett gångjärnsliknande sätt. Gordonpressen har svängande digel och ett fundament som i huvudsak förblir vertikalt men dock utför en liten svängande rörelse kring separat axel. Av denna typär Craftsmanautomaten. Gally-pressen och dess efterföljare ha fast fundament och en digel som utför en kombinerad sväng och glidrörelse så anordnad, att digeln omedelbart före tryckningsmomentet står parrallell med fundamentetoch rör sig vinkelrätt mot detta. Digelns rörelse och pressning mot formen kan åstadkommas på olika sätt. Vanligen är en vävrörelse i förening med friktionskopplat svänghjul som hos digelpressen Viktoria. För att lugn och vibrationsfri gång och god utsättning ska erhållas måste såväl digel som fundament vara kraftigt dimentionerade, det senare är i större maskiner oftast sammangjutet med stativet. Digeln är förställbar i de bärande och svängande organen, så att dels tryckkraften mot formen kan varieras, dels trycket med ett enkelt handgrepp kan avställas. Den är täckt av en däckel av olika tjocklek och olika material allteftertryckningens art. Digelpressar för handiläggning måste utrustas men handskydd. (Grafisk Uppslagsbok, 1951, S 134-138.)
Materialkategori
metall
Material
gjutjärn
Land - användning
Sverige
Land - förvärvat från
Sverige
Klassifikation GSM
industrihistoria
Klassifikation OCM (smal)
Tryckning (213)
Lagringsmedium
Föremåls-CD Industri_7
Bredd (cm)
1 meter
Höjd (cm)
1,4 meter
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GIM :: Göteborgs Industrimuseums samlingar

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.