logo

Carlotta - the museum database

GMallm :: Göteborgs Historiska Museums allmogesamling

Object description
Grundlagd i Göteborgs museums historiska avdelning under intendent A. U. Bååth. Delar av samlingen har sitt ursprung i insamlingar för allmogeavdelningen på Göteborgs jubileumsutställning 1923.
Samlingsnummer
GMallm
Samlingsnamn
Göteborgs Historiska Museums allmogesamling
Namn - ägare
Göteborgs Historiska Museum
Beskrivning
Grundlagd i Göteborgs museums historiska avdelning under intendent A. U. Bååth. Delar av samlingen har sitt ursprung i insamlingar för allmogeavdelningen på Göteborgs jubileumsutställning 1923.
Sammanhör med - samling
GM