logo

Carlotta - the museum database

GAM:48913 :: ask

Object description

I oktober 1972 hittades på Göteborgs Universitetsbibliotek en liten ask med antika föremål från Sicilien. Asken hittades troligen bland Brusewitz efterlämnade papper. Ask med innehåll överlämnades till amanusens Hans Andersson GHM som sedan lämnade den vidare till GAM 19721027.

Asken står som nr 1048 i Bruzewitz katalog. I asken återfinns fragment av en lampa, en pilspets av brons, 10 mindre och större glassfluss av olika färger.

Påskrift i bläck på asken lyder"No 1048 a.m. Mindre fornsaker från Trapani el. Drephanon Jk af Kapt. J. Beckman". Senre är tillskrivet med blåpenna "254 a"

Från ruiner av ett grekiskt tempel

Från Brusewitz katalog 1048 a-m Fragment af en antik lampa en pilspets af brons med inrättning trol för att deruti hafva gift samt 10 större och mindreglasflusser af åtskillig färg. Alltsammans från ruiner af ett grekiskt tempel i Trapani, det forna Drehanon på sicilien. Skönkta 1874 av kapt Joh. Beckman

Inventarienummer
GAM:48913
Inventarienummer - tidigare
1048
Fornlämningstyp - förhistorisk tid
lösfynd
Typ av förvärv
gåva
Sakord - vidare term
askar
Sakord - neutral term
ask
Sakord - snävare term
pappask
Namn - förvärvat från
Beckman, J
Tidpunkt - förvärv till museet
1874 [från givaren]; 1972 [från universitetsbiblioteket]
Beskrivning

I oktober 1972 hittades på Göteborgs Universitetsbibliotek en liten ask med antika föremål från Sicilien. Asken hittades troligen bland Brusewitz efterlämnade papper. Ask med innehåll överlämnades till amanusens Hans Andersson GHM som sedan lämnade den vidare till GAM 19721027.

Asken står som nr 1048 i Bruzewitz katalog. I asken återfinns fragment av en lampa, en pilspets av brons, 10 mindre och större glassfluss av olika färger.

Påskrift i bläck på asken lyder"No 1048 a.m. Mindre fornsaker från Trapani el. Drephanon Jk af Kapt. J. Beckman". Senre är tillskrivet med blåpenna "254 a"

Från ruiner av ett grekiskt tempel

Från Brusewitz katalog 1048 a-m Fragment af en antik lampa en pilspets af brons med inrättning trol för att deruti hafva gift samt 10 större och mindreglasflusser af åtskillig färg. Alltsammans från ruiner af ett grekiskt tempel i Trapani, det forna Drehanon på sicilien. Skönkta 1874 av kapt Joh. Beckman

Historik
I oktober 1972 hittades på Göteborgs Universitetsbibliotek en liten ask med antika föremål från Sicilien. Asken hittades troligen bland Brusewitz efterlämnade papper. Ask med innehåll överlämnades till GHM som sedan lämnade den vidare till GAM.
Utställning - tidigare utställd i
Om 150 år, 2011
Utställningsdel - tidigare utställd i
Om 150 år, 2011 : Rum 1
Monterdel - tidigare utställd i
Om 150 år, 2011 : Rum 1 : Skåp
Förvärvsomständigheter - till museet
I oktober 1972 hittades på Göteborgs Universitetsbibliotek en liten ask med antika föremål från Sicilien. Asken hittades troligen bland Brusewitz efterlämnade papper. Ask med innehåll överlämnades till GHM som sedan lämnade den vidare till GAM.
Materialkategori
papper; glas; metall
Material
brons
Land - fyndort
Italien
Ort - fyndort
Sicilien; Trapani; Drepanon
Klassifikation OCM (smal)
Arkeologi (172)
Längd (cm)
7,2
Bredd (cm)
5,3
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Arkivreferens - text
Nr 1048 återfinns i Brusewitz katalog (GHM) under bifogas. Nr 254a har ej identifierats med något inv nr i GHM
Händelse - kopplad till
Föremålskontexter, 2020
Belongs to Samling
GAM :: Göteborgs arkeologiska museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.