logo

Carlotta - the museum database

GMK:234 :: mynt, silvermynt

Object description
2 riksdaler riksmynt präglat för Konung Karl XV år 1871. På framsidan syns Kungens porträtt i profil med hans titel runt kanten, på baksidan syns stora svensk-norska riksvapnet med Kungens vaålspråk: Land skall med lag byggas över. Under vapnet syns vallören, 2 Riksdaler riksmynt och årtalet 1871.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.