logo

Carlotta - the museum database

GSMS:140009 :: utgrävning

Object description

Ur: Rapport. Arkeologisk undersökning i fastigheten Haga Nygata 7-9, kv Furiren. Göteborg fornlämning 216. Dec 1988-jan 1989. Göte Nilsson Schönborg & Christina Rosén.

”Denna (arkeologiska undersökning) genomfördes i två etapper under december 1988 och januari 1989. Tidsåtgången var fyra arbetsdagar (två arkeologer i två dagar). Etapp 1 av undersökningen innebar att fyra provgropar togs upp … Vid etapp 2 gjordes en slutundersökning. Två anläggningar påträffades. Anläggning 1 var ett fundament, sannolikt till en spis. Anläggning 2 var en källare med en pumpanordning. … Inga avsatta lager/kulturlager påträffades.”

Inventarienummer
GSMS:140009
Fornlämningsnummer - RAÄ
Göteborg 216
Fornlämningstyp - förhistorisk tid
stadslager
Typ av förvärv
fältarbete
Sakord - vidare term
utgrävningar
Sakord - neutral term
utgrävning
Sakord - snävare term
slutundersökning
Nummer i serie - bibliotek
1989:22
Tidpunkt - utgrävningsstart
1988-12-16
Tidpunkt - utgrävningsslut
1989-01-03
Arkeologisk period
tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
Beskrivning

Ur: Rapport. Arkeologisk undersökning i fastigheten Haga Nygata 7-9, kv Furiren. Göteborg fornlämning 216. Dec 1988-jan 1989. Göte Nilsson Schönborg & Christina Rosén.

”Denna (arkeologiska undersökning) genomfördes i två etapper under december 1988 och januari 1989. Tidsåtgången var fyra arbetsdagar (två arkeologer i två dagar). Etapp 1 av undersökningen innebar att fyra provgropar togs upp … Vid etapp 2 gjordes en slutundersökning. Två anläggningar påträffades. Anläggning 1 var ett fundament, sannolikt till en spis. Anläggning 2 var en källare med en pumpanordning. … Inga avsatta lager/kulturlager påträffades.”

Namn - grävaktör
Göteborgs Historiska Museum
Namn - utgrävningsansvarig
Nilsson Schönborg, Göte
Namn - medverkande
Rosén, Christina [arkeolog]
Världsdel - fyndort
Europa
Land - fyndort
Sverige
Landskap - fyndort
Västergötland
Socken - fyndort
Göteborg
Stad - fyndort
Göteborg
Stadsdel - fyndort
Haga
Kvarter - fyndort
Furiren [12]
Gata/adress - fyndort
Haga Nygata [7-9]
Klassifikation OCM (smal)
Arkeologi (172)
Litteraturhänvisning
Rapport. Arkeologisk undersökning i fastigheten Haga Nygata 7-9, kv Furiren. Göteborg fornlämning 216. Dec 1988-jan 1989
Dokument - beskrivet i
Arkeologisk rapport 1989:22
Riksantikvarieämbetets fornsök, http - url
kulturarvsdata.se
Belongs to Samling
GSMS :: Göteborgs stadsmuseums stadsarkeologiska samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.