logo

Carlotta - the museum database

Flora (137) :: 137

Object description
Växter och växtliv; (ex. djungel, ekvatorialskog, tropisk regnskog, savann, öken, stäpp, prärie, lövskog, barrskog, tundra); Trädarter; Mikroflora; Viktiga arter bland land- och vattenväxter - även paleolitisk tid; Förändringar under tidernas gång (ex. nyinkomna arter); Allmäna uppgifter om botanik i arkeologiska rapporter;
OCM-kod
137
Visat namn
Flora (137)
Beskrivning
Växter och växtliv; (ex. djungel, ekvatorialskog, tropisk regnskog, savann, öken, stäpp, prärie, lövskog, barrskog, tundra); Trädarter; Mikroflora; Viktiga arter bland land- och vattenväxter - även paleolitisk tid; Förändringar under tidernas gång (ex. nyinkomna arter); Allmäna uppgifter om botanik i arkeologiska rapporter;
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Geografi och Natur (130) :: 130