logo

Carlotta - the museum database

GSMS:140009:1 :: pump

Object description
En urborrad stock som sänks ner i vatten. En pistong förs upp och ned i röret vilket gör att vattnet sugs in genom hålen i stocken och upp i ett rör. En ventil hindrar vattnet från att rinna ner igen.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.