logo

Carlotta - the museum database

GMA:11225 :: fotografi, teckning

Object description
Sepiateckning över Lilla torget (Arkitektmässig)
Object description

Wijska huset:

Under 1600-talet låg på dagens adress Lilla Torget 1 ett av Göteborgs första stenhus, det Utfallska huset från 1689. Det var ett stort trevåningshus med brant tak, stor portal och fritrappa mot Södra Hamngatan.

I slutet av 1700-talet ägdes det Utfallska huset av grosshandlare Niklas Sahlgren, som grundade Ostindiska kompaniet, och här bodde Gustaf III på sin Eriksgata 1772. Branden 1804 innebar slutet för huset. Tomten låg länge öde.

Först 1853 stod det nuvarande huset färdigt. Det byggdes av kommerserådet Olof Wijk den äldre och ritades ursprungligen av Victor von Gegerfeldt. Adolf Edelsvärd åtog sig uppförandet av huset och gjorde en del detaljändringar, samt utformade interiören.

Det var "det första (i stad liggande) privathuset i Sverige med hörntorn" och efterföljarna i Göteborg är otaliga. Wijks hus innehöll kontor för handelshuset, en paradvåning för representation och fest, samt bostad för familj och tjänstefolk.

Fastigheten tilhörde familjen Wijk i över 70 år och 1925 såldes det till Brand- och Lifförsäkrings-Aktieblaget Svea, som byggde om det till kontor 1929. Då höjdes taket, portalen flyttades och tornet ändrades.

I bottenvåningen öppnades restaurang Commerce, som på 1970-talet blev Fiskekrogen.

Källa: "100 utmärkta hus i Göteborg".

Inventarienummer
GMA:11225
Motivord
torg; staty; dag; sommar; exteriör; vagn; häst; arkitektur; båt; vår
Typ av förvärv
gåva
Sakord - vidare term
bilder
Sakord - neutral term
fotografi; teckning
Sakord - snävare term
påsiktsbild
Namn - tillverkning
Bäckman, Fredrik [motivet]
Namn - förvärvat från
Byggnadsminneskontoret
Tidpunkt - förvärv till museet
1976
Beskrivning
Sepiateckning över Lilla torget (Arkitektmässig);

Wijska huset:

Under 1600-talet låg på dagens adress Lilla Torget 1 ett av Göteborgs första stenhus, det Utfallska huset från 1689. Det var ett stort trevåningshus med brant tak, stor portal och fritrappa mot Södra Hamngatan.

I slutet av 1700-talet ägdes det Utfallska huset av grosshandlare Niklas Sahlgren, som grundade Ostindiska kompaniet, och här bodde Gustaf III på sin Eriksgata 1772. Branden 1804 innebar slutet för huset. Tomten låg länge öde.

Först 1853 stod det nuvarande huset färdigt. Det byggdes av kommerserådet Olof Wijk den äldre och ritades ursprungligen av Victor von Gegerfeldt. Adolf Edelsvärd åtog sig uppförandet av huset och gjorde en del detaljändringar, samt utformade interiören.

Det var "det första (i stad liggande) privathuset i Sverige med hörntorn" och efterföljarna i Göteborg är otaliga. Wijks hus innehöll kontor för handelshuset, en paradvåning för representation och fest, samt bostad för familj och tjänstefolk.

Fastigheten tilhörde familjen Wijk i över 70 år och 1925 såldes det till Brand- och Lifförsäkrings-Aktieblaget Svea, som byggde om det till kontor 1929. Då höjdes taket, portalen flyttades och tornet ändrades.

I bottenvåningen öppnades restaurang Commerce, som på 1970-talet blev Fiskekrogen.

Källa: "100 utmärkta hus i Göteborg".

Utställning - tidigare utställd i
Konservatorsutbildningen, 2013
Arkivreferens
GhmB:19724
Orientering
liggande
Materialkategori
papper
Land - avbildat
Sverige
Stad - avbildad
Göteborg
Stadsdel - avbildad
Inom Vallgraven
Gata/adress - avbildad
Lilla Torget
Plats - avbildad
Lilla Torget
Byggnad - avbildad
Wijkska huset
Klassifikation OCM (smal)
Arkitektur (341); Bebyggelsemönster (361); Bildkonst (532); Hjälpmedel för minnet (211); Sjöfart och sjötransport: Kanalfart (502.4)
Filformat
jpg; tif
Lagringsmedium
Arkiv CD 29 mapp L
Bredd (cm)
23
Höjd (cm)
14,9
Föremålsnummer
GMA:11225
Arkivbestånd - ingår i
Topografiska arkivet
Belongs to Samling
GMA :: Göteborgs historiska museums arkivsamling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.