logo

Carlotta - the museum database

GAM:50577 :: dolk

Inventarienummer
GAM:50577
Fornlämningsnummer - tidigare
Göteborgsinventeringen Kville 406
Fornlämningstyp - förhistorisk tid
boplats
Typ av förvärv
fältarbete
Sakord - neutral term
dolk
Namn - fotograf
Eriksson, Magdalena
Tidpunkt - fotografering
2002-02-11
Namn - sakansvarig
Jansson, Sverker; Jansson, Sverker [grävningsledare]
Tidpunkt - förvärv till museet
1935
Arkeologisk period
neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr); stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr); yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
Presentationstext
Dolkbladet är gjort av flinta och hela dess yta har bearbetats för att få fram en regelbunden form. Eggpartiet har arbetats om något vid ett senare tillfälle.
Utställning - utställd i
Spåren talar, 2002
Fyndomständigheter
se grävningsrapport
Förvärvsomständigheter - till museet
grävning
Materialkategori
sten
Material
flinta
Namn - utgrävningsansvarig
Jansson, Sverker
Land - fyndort
Sverige
Landskap - fyndort
Bohuslän
Härad - fyndort
Kville
Socken - fyndort
Kville
Gård - fyndort
Rörvik gård
Klassifikation OCM (smal)
Arkeologi (172); Redskap i allmänhet (412); Vapen: Fjärrvapen (411.2)
Längd (cm)
17
Bredd (cm)
4,2
Vikt
85,9 gram
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Sammanhör med
GAM:50398-51318, 55105-55480, 55670-56729, 57192, 59128-59150, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63226-63244, 64940-64949, 65607, 80653-80655
Belongs to Samling
GAM :: Göteborgs arkeologiska museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.