logo

Carlotta - the museum database

bild

GAM:51063 :: lerkärl

Inventarienummer
GAM:51063
Fornlämningsnummer - tidigare
Göteborgsinventeringen Kville 406
Fornlämningstyp - förhistorisk tid
boplats
Typ av förvärv
fältarbete
Sakord - vidare term
behållare
Sakord - neutral term
lerkärl
Namn - fotograf
Eriksson, Magdalena
Tidpunkt - fotografering
2001-01-31
Namn - sakansvarig
Jansson, Sverker [grävningsledare]
Tidpunkt - förvärv till museet
1935
Arkeologisk period
neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr); stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr); yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
Antal ingående delobjekt
2
Presentationstext
Ett urval av keramiken. Urvalet har gjorts bland den keramik som är ornerad. Den dekor som förekommer är dels parallella vertikala streck i dubbla rader vid mynningen samt kantiga gropar i flera rader eller enstaka längs mynningskanten.
Utställning - utställd i
Spåren talar, 2002
Fyndomständigheter
se grävningsrapport
Förvärvsomständigheter - till museet
grävning
Materialkategori
keramik
Material
lergods
Namn - utgrävningsansvarig
Jansson, Sverker
Land - fyndort
Sverige
Landskap - fyndort
Bohuslän
Härad - fyndort
Kville
Socken - fyndort
Kville
Gård - fyndort
Rörvik gård
Klassifikation OCM (smal)
Arkeologi (172); Kärl och behållare (415)
Vikt
49,6 gram
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Sammanhör med
GAM:50398-51318, 55105-55480, 55670-56729, 57192, 59128-59150, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63226-63244, 64940-64949, 65607, 80653-80655
Belongs to Samling
GAM :: Göteborgs arkeologiska museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.