logo

Carlotta - the museum database

Comments (1)

GhmB:18248 :: fotografi, vykort, påsiktsbild, bilder

Object description
Fotografi av Hvitfeldtsplatsen, taget av Göteborgs konstförlag 1935.
Utställnings-id - Skolplanschen
1
Inventarienummer
GhmB:18248
Motivord
exteriör; sommar; dag; arkitektur; skola; kaj; kanal; bro; gångtrafikant; träd
Sakord
fotografi; vykort; påsiktsbild; bilder
Namn - fotograf
Göteborgs Konstförlag, AB
Namn - avbildad
Göteborgs allmänna skolstyrelse
Göteborgs skolmuseum
alt
Tidpunkt - fotografering
1935 [ca, ?]
Signering, påskrift, stämpling

Göteborg. Hvitfeldtsskolan och K. F. U. K vid Hvitfeldtsplatsen.

Äkta Fotografi

A.-B. Göteborgs Konstförlag

[tryck, avser bild 2]
Motiv - beskrivning
Svartvitt fotografi. I förgrunden på bilden syns Rosenlundsbron, till höger i bakgrunden "Gamla latin", där Göteborgs allmänna skolförvaltning låg (tillhör i dag Pedagogen). Till vänster KFUK:s hus.
Beskrivning
Fotografi av Hvitfeldtsplatsen, taget av Göteborgs konstförlag 1935.
Utställningstext - Skolplanschen
Gamla latin, Skolmuseets hem från 1923 till 1968. Huset - som syns mitt i bild - fick sitt namn efter att Göteborgs högre allmänna latinläroverk 1919 flyttat till nya lokaler. När fotot togs 1935 användes huset av Göteborgs skolförvaltning, som erbjudit Skolmuseet rum i husets översta våning. 1968 lämnade skolförvaltningen Gamla latin för nybyggda kontorslokaler vid S:t Sigfridsgatan i Skår. Skolmuseet fick packas ner medan man väntade på besked från förvaltningen om ett nytt hem för samlingarna.
Exhibitiontext - Skolplanschen
Gamla latin, "Old latin", the home of the Gothenburg School Museum between 1923 and 1968. The building - seen in the center of the picture - was inofficially called Old latin after the secondary grammar school, Göteborgs högre allmänna latinläroverk, moved out. When the photo was taken in 1935 the building was used by the Gothenburg school administration. The School Museum was allowed to use parts of the top floor of the building. In 1968, the school administration moved on to new office premises on S:t Sigfridsgatan. The School Museum was stowed away while the administration looked for new accommodations for the collections.
Utställningsdel - utställd i
Skolplanschen, 2017 : Skolplanschens svenska historia
alt
Monter - utställd i
Skolplanschen : Skolsamlingen
alt
Utställning - tidigare utställd i
Skolplanschen : Mellan fakta och fiktion, 2017
alt
Orientering
liggande
Materialkategori
papper
Land - avbildat
Sverige
Stad - avbildad
Göteborg
Stadsdel - avbildad
Inom Vallgraven
Gata/adress - avbildad
Hvitfeldtsplatsen
Plats - avbildad
Hvitfeldtsplatsen; Rosenlundsbron; Rosenlundskanalen
Byggnad - avbildad
K.F.U.K.:s hus; Adrian Peterson-huset; Skolförvaltningen
Klassifikation OCM (smal)
Arkitektur (341); Bebyggelsemönster (361); Byggnader för religionsutövning, undervisning och (346); Gator och trafik (363)
Filformat
jpg; tif
Lagringsmedium
Arkiv CD 485
Bredd (cm)
14,8; 10,1 [avser bild 2]
Höjd (cm)
13,6; 8,7 [avser bild 2]
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Upphovsrätt utslocknad
Licens - media
Public Domain Mark
Belongs to Samling
GhmB :: Göteborgs Historiska Museums bildsamling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.

Comments (1)

  • Alice Radomska2023-12-10 11:28

    Med adress Hvitfeldtsplatsen öppnades av fröken Signe Andersson den 17 november biografen Svea, som cirka arton år därefter utrustades maskinellt för övergång från stumfilmsepoken till ljudfilm. Vid Sveas nedläggning den 29 mars 1953 hade dess siste ägare varit Karl Lönnert, som enligt uppgift i unga år hade studerat vid det ovan nämnda Gamla Latinläroverket.