logo

Carlotta - the museum database

bild

GMallm:1278 :: ljus- och lampstake

Object description

tranlampa, lampa av järn eller lergods, försedd med veke av textila fibrer och med tran som lysolja.

Tranlampor var förr vanliga på landsbygden i s.v. Sverige, främst i Skåne, Halland och Bohuslän, p.g.a. brist på ved för belysning och god tillgång på fiskarter som var lämpade för framställning av tran.

Även tran från val och säl har använts. Tranlamporna var illaluktande och sågs av samtiden som fattigmansbelysning i jämförelse med talg- och vaxljus.

Tran som lysolja upphörde att användas när amerikansk fotogen efter 1860 började säljas i Sverige

inventarienummer
GMallm:1278
typ av förvärv
köp
sakord - vidare term
ljusstakar
sakord - neutral term
ljus- och lampstake
sakord - snävare term
tranlampa
namn - förvärvat från
Mally, Ruben
tidpunkt - tillverkning
1700-talet [?]
tidpunkt - förvärv till museet
1898
beskrivning

tranlampa, lampa av järn eller lergods, försedd med veke av textila fibrer och med tran som lysolja.

Tranlampor var förr vanliga på landsbygden i s.v. Sverige, främst i Skåne, Halland och Bohuslän, p.g.a. brist på ved för belysning och god tillgång på fiskarter som var lämpade för framställning av tran.

Även tran från val och säl har använts. Tranlamporna var illaluktande och sågs av samtiden som fattigmansbelysning i jämförelse med talg- och vaxljus.

Tran som lysolja upphörde att användas när amerikansk fotogen efter 1860 började säljas i Sverige

presentationstext

tranlampa

Halländsk, 1700-tal.

GMallm:1278

utställning - utställd i
1700-talets Göteborg, 2010
del av utställning - utställd i
1700-talets Göteborg, 2010 : Stapel
Arkivreferens
E2531 [/neg.nr]
land - användning
Sverige [Trolig]
land - förvärvat från
Sverige
landskap - användning
Halland [trol.]
härad - användning
Fjäre [Trolig]
socken - användning
Vallda [Trolig]
stad - förvärvat från
Göteborg
Klassifikation OCM (smal)
Ljus (373); Värme och lyse: Belysning (354.1)
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GMallm :: F.d. Göteborgs Historiska Museums allmogesamling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.