logo

Carlotta - the museum database

bild

ABC-bokresan, 2006 :: Abc-bokresan, Abcbokresan

Object description

Utställning i tre digitala "rum" där 15 läseböcker ur museets samlingar visades upp. Besökaren kunde bläddra i böckerna, läsa kommentarer om innehåll såväl som själva boken och dess författare och tillkomst. I utställningen fanns även texter om läsandets och läsebokens historia.

Utställningen sattes upp med stöd från Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift, Göteborgs barnhus, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser samt Kulturrådet.

Typ av utställning
digital utställning
Titel - utställningen
ABC-bokresan, 2006
Tidpunkt - öppnad
2006-09-16
Tidpunkt - stängd
2007-03-08
Sakord - neutral term
utställning
Titel - verkets
Abc-bokresan; Abcbokresan
Namn - producent
Göteborgs Stadsmuseum
Tidpunkt - premiär
2006-09-16
Beskrivning

Utställning i tre digitala "rum" där 15 läseböcker ur museets samlingar visades upp. Besökaren kunde bläddra i böckerna, läsa kommentarer om innehåll såväl som själva boken och dess författare och tillkomst. I utställningen fanns även texter om läsandets och läsebokens historia.

Utställningen sattes upp med stöd från Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift, Göteborgs barnhus, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser samt Kulturrådet.

Publicerad text - utställningen

ABC-BOKRESAN

En utställning om olika tiders syn på

könsroller, moral och det goda samhället

Göteborgs Stadsmuseum 16/9 2006 – 8/3 2007

Besök museet på dina egna villkor!

ABC-bokresan är Göteborgs Stadsmuseums första helt digitala utställning. Den finns tillgänglig via museets hemsida, där den går att besöka dygnet runt från hemmet, skolan eller kontoret.

Utställningen är uppbyggd enligt WAIs riktlinjer för tillgänglighet för personer med funktionshinder, vilket gör det möjligt att anpassa presentationen av innehållet efter användarens egna behov. Vi hoppas att detta skall skapa en ny ingång till museet för den som önskar besöka oss på sina egna villkor.

Virtuella utställningar låter oss pröva nya sätt att visa upp museets samlingar, som innehåller många ting som är svåra att ställa ut: ljuskänsliga, dyrbara, stora eller små föremål som inte passar in i vanliga montrar.

Den nya utställningen är en vidareutveckling av museets föremålskatalog, som redan idag ger tillgång till bilder och fakta om över 100 000 föremål ur samlingarna. Här kan lärare, elever och forskare få tillgång till ett brett underlag för egna diskussioner och studier kring olika föremål och företeelser.

ABC-bokresan handlar om läsandets konst. Här hittar du 15 mer eller mindre välkända böcker från tidigt 1800-tal till sent 1900-tal. Du kan bläddra i böckerna eller läsa om deras tillkomst och innehåll.

Alla har vi väl någon gång suttit lutade över en bok och försökt förstå hur de där bokstäverna kan hänga ihop med varandra. Många minns säkert också bilder och berättelser ur den där första boken. Men få har nog ställt sig frågan vad en läsebok egentligen handlar om.

Tanken med en ABC- eller läsebok är i första hand att lära oss att läsa. Men den speglar också samhällets värderingar och hur dessa förändras. I böckerna kan vi följa olika tidsperioders syn på könsroller, moral, och det goda samhället.

[broschyr]
Programverksamhet - utställningen

2006-09-16 Vernissage

"Lyssna till den granens susning vid vars fot ditt bo är fästadt

Om läsebokens utformning och utveckling"

-föredrag av Ulla Berglindh, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet

"Värper tuppen ännu? Om bildens betydelse i den första läsinlärningen"

- föredrag av Kristina Holmgren, lågstadielärare

Ämnesord - innehåll
läsinlärning; svenska; läseböcker; läroböcker
Namn - annan anknytning
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
Namn - medverkande
Björk, Marie [utställningsproducent]; Karlsson, Pernilla [utställningsproducent]
Klassifikation OCM (smal)
Museer (219); Utställningar (543)
Litteraturhänvisning

Sverigekontakt, nr 3 (2006)

http://www.sverigekontakt.se/pdf/Svekont_3-06.pdf

;

Solägget, nr 3/4 2006

Medlemstidning för Barnboksbildens Vänner

;

Lärarpensionären, nr 4 (2006)

Medlemstidning för Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR

Dokument - beskrivet i
Ämnesordnad handling ABC-bokresan
Webblänk - url
webbsok.mikromarc.se [Lästips]
Volym-id
arkivbestånd: se kapsel 35:46; informationsbroschyr samt affisch (A4 + A3), vernissagekort
Arkivbestånd - kopplad till
Ämnesordnat arkiv

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.