logo

Carlotta - the museum database

Platser inom vallgraven, 2012 :: Platser inom vallgraven, Platsr [arbetsnamn]

Object description

"Platser inom vallgraven" är resultatet av ett digitaliseringsprojekt som genomfördes på Göteborgs stadsmuseum under slutet av år 2012. Projektet syftade till att på nya sätt förmedla de samlingar, berättelser och bilder som ägs och förvaltas av Stadsmuseet.

Avsikten med projektet var att lyfta fram berättelser om 20 platser i Göteborgs stadskärna. Bilder och information har samlats i två databaser, Stadsmuseets föremålsdatabas Carlotta och Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister (www.bebyggelseregistret.raa.se). Riksantikvarieämbetets hemsida platsr.se blev plattformen som länkade samman berättelser om platserna med information och bilder från de båda databaserna.

Object description
www.bebyggelseregistret.raa.se
Typ av utställning
digital utställning
Titel - utställningen
Platser inom vallgraven, 2012
Tidpunkt - öppnad
2012-12-21
Sakord
projekt; utställning
Titel - verkets
Platser inom vallgraven; Platsr [arbetsnamn]
Namn - producent
Göteborgs Stadsmuseum
Beskrivning

"Platser inom vallgraven" är resultatet av ett digitaliseringsprojekt som genomfördes på Göteborgs stadsmuseum under slutet av år 2012. Projektet syftade till att på nya sätt förmedla de samlingar, berättelser och bilder som ägs och förvaltas av Stadsmuseet.

Avsikten med projektet var att lyfta fram berättelser om 20 platser i Göteborgs stadskärna. Bilder och information har samlats i två databaser, Stadsmuseets föremålsdatabas Carlotta och Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister (www.bebyggelseregistret.raa.se). Riksantikvarieämbetets hemsida platsr.se blev plattformen som länkade samman berättelser om platserna med information och bilder från de båda databaserna.

; www.bebyggelseregistret.raa.se
Ämnesord - innehåll
arkiv; berättande; byggnadshistoria; fotografier
Namn - annan anknytning
Riksantikvarieämbetet
Namn - medverkande
Augustsson, Adam; Bäckman, Astrid; Strömberg, Håkan; Wernemyr, Manne
Scen/spelplats
www.platsr.se
Klassifikation OCM (smal)
Museer (219); Utställningar (543)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.