logo

Carlotta - the museum database

ABC-bokresan, 2006 : Den individuella moralen, ABC-bokresan : 03 :: Den individuella moralen

Object description

Utställningsrummet Den individuella moralen

Vad är moral? Vad har moral och undervisning egentligen med varandra att göra? Omvänt kan frågas – vad har moral inte med skolan att göra? För nog är de kulturella värderingarna en stor del i vår undervisning: reglerna för hur den kultur och det samhälle vi lever i ser på förhållandet till medmänniskorna och hur vi skall leva.

Vad och hur lär man ut dessa värderingar: predikar man eller handlar det om mer indirekt inlärning? Barnens huvudändamål med undervisningen var ju att lära sig läsa, men vilka lärdomar fick de med sig? Vem man lärde vad; skiljer sig böcker till folkskolebarn och välbärgades barn? Vilka politiska drag kan skönjas i texterna? Finns det någon uppdragsgivare bakom boken?

Hur ser boken på barnens sysslor och sysselsättningar, på synen på vad det är att vara barn? Har barnen tid för lek och nöjen? Är det enligt boken moraliskt riktigt att barn har fritid? Innebar industrialismen en glorifiering av naturen och ledigheten?

Titel - utställningsdel
ABC-bokresan, 2006 : Den individuella moralen; ABC-bokresan : 03
Sakord - neutral term
utställningsdel
Titel - verkets
Den individuella moralen
Beskrivning

Utställningsrummet Den individuella moralen

Vad är moral? Vad har moral och undervisning egentligen med varandra att göra? Omvänt kan frågas – vad har moral inte med skolan att göra? För nog är de kulturella värderingarna en stor del i vår undervisning: reglerna för hur den kultur och det samhälle vi lever i ser på förhållandet till medmänniskorna och hur vi skall leva.

Vad och hur lär man ut dessa värderingar: predikar man eller handlar det om mer indirekt inlärning? Barnens huvudändamål med undervisningen var ju att lära sig läsa, men vilka lärdomar fick de med sig? Vem man lärde vad; skiljer sig böcker till folkskolebarn och välbärgades barn? Vilka politiska drag kan skönjas i texterna? Finns det någon uppdragsgivare bakom boken?

Hur ser boken på barnens sysslor och sysselsättningar, på synen på vad det är att vara barn? Har barnen tid för lek och nöjen? Är det enligt boken moraliskt riktigt att barn har fritid? Innebar industrialismen en glorifiering av naturen och ledigheten?

Belongs to Utställning
ABC-bokresan, 2006 :: Abc-bokresan, Abcbokresan