logo

Carlotta - the museum database

ABC-bokresan, 2006 : Könsrollerna, ABC-bokresan : 02 :: Könsrollerna

Object description

Utställningsrummet Könsrollerna

Synen på moralen, och bilden av det ideala samhället, har mycket med synen på könsrollerna att göra. De roller vi tilldelar olika personer, vad de får göra och förväntas tänka, hör samman med var våra tankar om hur vi skall bete oss i stort. Könsrollstänkandet är något relativt nytt, ordet som sådant kommer till svenskan först på 1960-talet. Läseböckerna kan ändå säga oss en hel del om hur man på pojkar och flickor. Vem syns i böckerna, vem agerar, talar och tycker? Har dessa roller förändrats?

Titel - utställningsdel
ABC-bokresan, 2006 : Könsrollerna; ABC-bokresan : 02
Sakord - neutral term
utställningsdel
Titel - verkets
Könsrollerna
Beskrivning

Utställningsrummet Könsrollerna

Synen på moralen, och bilden av det ideala samhället, har mycket med synen på könsrollerna att göra. De roller vi tilldelar olika personer, vad de får göra och förväntas tänka, hör samman med var våra tankar om hur vi skall bete oss i stort. Könsrollstänkandet är något relativt nytt, ordet som sådant kommer till svenskan först på 1960-talet. Läseböckerna kan ändå säga oss en hel del om hur man på pojkar och flickor. Vem syns i böckerna, vem agerar, talar och tycker? Har dessa roller förändrats?

Belongs to Utställning
ABC-bokresan, 2006 :: Abc-bokresan, Abcbokresan